Maagaasi võrguteenus

Maagaasi võrguteenus ja piirkonnad

Alates 01.05.2018 on Adven Eesti AS nimetatud maagaasi müüja ja arveldusteenuse osutaja Alexela AS.

Pakume maagaasi võrguteenust järgmistes piirkondades: Aardla-Soinaste, Haaslava, Jõhvi linn, Maardu linn, Püssi linn ja Lüganuse vald, Rae vald, Rakvere vald, Saku vald, Saue linn, Tartu linn, Viimsi vald, viljandi linn, Pärsti ja Saarepeedi vald, Vändra.

Maagaasi kvaliteet veebruaris 2023

Ülemine kütteväärtus (kWh/m3)10,57
Alumine kütteväärtus (kWh/m3)9,534
Gaasi rõhk mõõtepunktis (bar)1,03325

Siit leiad Adven Eesti AS maagaasi võrgulepingu tüüptingimused, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt.

Maagaasi arvetel kajastatakse tarbitud gaasikoguseid lisaks kilovatt-tundides (kWh).

Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse on mõõdetud gaasi koguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutis, mis arvutatakse järgmise valemi alusel:

E = Hs x V

kus
E – gaasi kogus energiaühikutes (kWh)
Hs – gaasi ülemine kütteväärtus arvestusperioodil (kWh/m³)
V – mõõdetud gaasi kogus arvestusperioodil (m³)

Maaomanikul on õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Adven Eesti AS juhatuse otsusega on kehtestatud „Adven Eesti AS tehnovõrgu või –rajatise talumise eest tasu maksmise kord“, mis määratleb talumistasu suuruse ning selle taotlemiseks vajalikud tegevused.

Maagaasi võrguteenuse leping on seotud tarbimiskoha (kinnistu) omanikuga. Tarbimiskoha omandi muutuse korral tuleb uuel omanikul sõlmida uus leping.

Omanikuvahetusega seotud lepingu uuendamiseks palume, kas endisel või uuel omanikul, täita ankeet. Kui ankeedi täitmisel ei ole tarbimise ülemineku hetke gaasinäit teada, siis võite selle meile edastada hiljem. Täidetud ankeet palume saata kas e-kirjana või postiga.

Ankeedi saabudes võtab kliendihaldur andmete täpsustamiseks ja edasiste toimingute kokkuleppimiseks osapooltega ühendust ning valmistab ette uue maagaasi võrguteenuse lepingu. Vajadusel saate abi meie kliendihalduritelt.