Maagaasi võrguteenus

Maagaasi võrguteenus ja piirkonnad

Alates 1. juulist 2023 osutab endistes Gaasienergia AS teeninduspiirkondades võrguteenust Adven Eesti AS.

Pakume maagaasi võrguteenust järgmistes piirkondades: Aardla-Soinaste, Haaslava, Jõhvi linn, Maardu linn, Püssi linn ja Lüganuse vald, Rae vald, Rakvere vald, Saku vald, Saue linn, Tabasalu, Tartu linn, Viimsi vald, Viljandi linn, Pärsti ja Saarepeedi vald, Pääsküla, Rapla, Vändra.

Maagaasi arvetel kajastatakse tarbitud gaasikoguseid lisaks kilovatt-tundides (kWh).

Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse on mõõdetud gaasi koguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutis, mis arvutatakse järgmise valemi alusel:

E = Hs x V

kus
E – gaasi kogus energiaühikutes (kWh)
Hs – gaasi ülemine kütteväärtus arvestusperioodil (kWh/m³)
V – mõõdetud gaasi kogus arvestusperioodil (m³)

Maaomanikul on õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Adven Eesti AS juhatuse otsusega on kehtestatud „Adven Eesti AS tehnovõrgu või –rajatise talumise eest tasu maksmise kord“, mis määratleb talumistasu suuruse ning selle taotlemiseks vajalikud tegevused.

Maagaasi võrguteenuse leping on seotud tarbimiskoha (kinnistu) omanikuga. Tarbimiskoha omandi muutuse korral tuleb uuel omanikul sõlmida uus leping.

Omanikuvahetusega seotud lepingu uuendamiseks palume, kas endisel või uuel omanikul, täita ankeet. Kui ankeedi täitmisel ei ole tarbimise ülemineku hetke gaasinäit teada, siis võite selle meile edastada hiljem. Täidetud ankeet palume saata kas e-kirjana või postiga.

Ankeedi saabudes võtab kliendihaldur andmete täpsustamiseks ja edasiste toimingute kokkuleppimiseks osapooltega ühendust ning valmistab ette uue maagaasi võrguteenuse lepingu. Vajadusel saate abi meie kliendihalduritelt.

Ülemine kütteväärtus (kWh/m3)10,83
Alumine kütteväärtus (kWh/m3)9,776
Gaasi rõhk mõõtepunktis (bar)1,03325
Maagaasi kvaliteet juuni 2024