Metsa-, tselluloosi- ja paberitööstus

Partnerlussuhted kulude konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse parandamiseks

Tselluloosi- ja paberitööstuses toimub üleminek, mis mängib fossiilkütusevabas ühiskonnas üha olulisemat rolli. Kuna konkurents suureneb, jäävad ellu ainult kõige paremaid tulemusi saavutavad tehased. Samal ajal raskendavad ettearvamatud ja keerukad energia- ja kaubaturud nii äritegevuses tulemuste saavutamist kui ka pikaajaliste otsuste ja investeeringute tegemist.

Me aitame oma klientidel otsuseid teha, pakkudes oma valdkonna uusimaid teadmisi ja oskusteavet. Seejärel saame partnerlusmudeliga „Energy as a service®“ muutused ellu viia. Oleme saavutanud märkimisväärseid tulemusi konkurentsivõimelise maksumusega ning uuenduslike energia-, vee- ja taaskasutuslahenduste arendamisel ja käitamisel. Tänu sellele saame aidata tehastel parandada kulupõhist konkurentsivõimet ja saavutada paremaid jätkusuutlikke tulemusi ning samal ajal saavad tehased keskenduda oma ettevõtte tugevdamisele tuleviku jaoks. 

Kuidas me lisaväärtust pakume?

Adven saab tselluloosi- ja paberitehastele lisaväärtust pakkuda mitmel viisil. Usume, et oluline osa on terviklikul lähenemisel. Me ühendame kohaliku sünergia oma laialdaste teadmistega tööstuslike energialahenduste alal, et töötada välja uusi ja uuenduslikke kontseptsioone, millega alati kaasneb tõestatud tehnoloogia. Meie jaoks on kesksel kohal pikk vaade partnerluse ja oma äri arendamisel. Seega saame pakkuda garanteeritud tarneid, võttes riski ja vastutuse nii toimingute kui ka tulemuste eest.  

  • Kulude poolest konkurentsivõimeline auruvarustus aja jooksul 
  • Jätkusuutlikkusega seotud kohustuste täitmine  
  • Täiustatud veetöötlus – protsesside paremaks läbiviimiseks ja nõudlikumate lubade saamiseks 

 

Konkurentsivõimeline auruvarustus aja jooksul

Ettearvamatutel ja keerulistel energiaturgudel on raske prognoosida, milline lahendus, tehnoloogia ja kütus ajaproovile vastu peab. Advenile kuulub ja me käitame rohkem kui 100 katelt ning meil on asjatundjad taastuv- ja ringlussevõetud kütuste hankimiseks. Meil on pikk ajaline perspektiiv, mis tähendab, et me lisame oma varasse paindlikkuse, et tagada aja jooksul kulueelis ning maksimaalne varustuskindlus. Kuid enne võimsuse suurendamise kaalumist otsime alati ootamatuid heitsoojuse allikaid või muid kõrvalvoogusid. Üldise energiavajaduse vähendamine on meie arvates loomulik esimene samm kulude poolest konkurentsivõimeliseks muutumisel.

Jätkusuutlikkusega seotud kohustuste täitmine

Paljud ettevõtted on võtnud üheks ärieesmärgiks fossiilkütustevaba tootmise. Meie kogemus on see, et paljudel tehastel on lahendamata jäänud probleeme viimase 10–20 protsendiga oma fossiilsetest heitkogustest – neid tuleb vähendada ja need probleemid lahendada. Koostöö Adveniga võimaldab tehastel neid ambitsioonikaid jätkusuutlikkuse eesmärke täiustada ja saavutada. Üks viis, kuidas me saame toetada, on võtta lubjapõletusahjudes ja kuivatites kasutusele muu kütus. Oma piirkondliku lähenemisviisiga saame ka uurida ja kasutada ka kohalikku koostoimimist, et taaskasutada kõrvalvoogusid ja muuta jäätmed tuluks.

Täiustatud veetöötlus – protsesside paremaks läbiviimiseks ja nõudlikumate lubade saamiseks

Tselluloosi- ja paberitööstuse traditsioonilised veelahendused hõlmavad sageli märkimisväärset kemikaalide kasutamist ja tekitavad suures koguses muda. Me saame aidata oma klientidel arendada veepuhastusprotsessi suletud veetsüklitega, kasutades näiteks membraan- või aurustamistehnoloogiat. Kulu kokkuhoid tuleneb väiksemast vee ja kemikaalide tarbimisest ning vähenevast mudakogustest. Koos oma klientidega saame kasutada lisavõimalusi kulu kokkuhoiuks toitainete taaskasutamise ja biogaasi tootmise abil, muutes üleliigse biomaterjali biogaasiks.

Teemu Helistekangas

Industry Lead, Chemical & Pharma

Global
Adven Linkedin