Metsa-, tselluloosi- ja paberitööstus

Ringmajanduse lahendused vee- ja energiamahukale metsa-, tselluloosi- ja paberitööstusele

Metsa-, tselluloosi- ja paberitööstuse protsessides kulub traditsiooniliselt palju energiat ja vett. Vaadates energiamahukaid protsesse terviklikult ja avatult, on ringmajanduse lahenduste abil võimalik saavutada suur kokkuhoid. Metsa-, tselluloosi- ja paberitööstuse lahenduste hulka kuuluvad nt. tööstusvee ringlussevõtt, MVR-i tõhus aurustamine, soojuse taas- ja korduskasutamine ning varem raisku läinud tootmise kõrvalsaaduste taaskasutamine.

Lahendused metsa-, tselluloosi- ja paberitööstusele

Adveni terviklik lähenemine pakub metsa-, tselluloosi- ja paberitööstusele palju eeliseid. Terviklik ülevaade toob välja energiamahukate protsesside kitsaskohad ja võimalused, mis võimaldavad märkimisväärselt kokku hoida näiteks kogu energiatarbimist ja energiakulusid. Kuna rakendatavad lahendused on sageli seotud ringmajandusega, paraneb materjali- ja energiatõhusus ning CO2-heide väheneb oluliselt.

Märkimisväärne kokkuhoid suletud veetsüklite abil

Metsatööstuse traditsioonilistes vesilahustes kasutatakse sageli suures koguses kemikaale ja veetöötluse käigus tekib palju muda. Ringmajanduse abil saab aga arendada veepuhastust- veeringlust saab sulgeda poolläbilaskva membraani ja aurustamismeetoditega. Kulude kokkuhoid tuleneb näiteks sellest, et vett ja kemikaale on vaja vähem ning tekkiva muda hulk väheneb. Säästuvõimalused tekivad ka toitainete taastamisel ja biogaasi tootmisel, kui liigne biomass töödeldakse biogaasiks. Suletud ahelaga lahendus võib vähendada heitkoguseid tuhandete tonnide võrra.

MVR aurustamine viidi uuele tasemele

Aurustamine on tselluloosi- ja paberitööstuse tootmisprotsessi lahutamatu osa. Energiasäästlik aurutuslahendus võib märkimisväärselt vähendada aurutarbimist ja energiatootmisest tulenevaid heitmeid. Tselluloosi- ja paberitööstuse aurustamisprotsesse saab muuta tõhusamaks, näiteks rakendades MVR aurustamist põhiprotsessi osana. Nii saab kogu aurutarbimist vähendada kuni 50%.

Tõhusam energiatootmine

Metsa-, tselluloosi- ja paberitööstuses on energiatootmise efektiivsuse suurendamisega võimalik saada märkimisväärset kasu. Energiatootmisseadmed on sageli vananenud ja investeerimine kulukas. Tselluloosi tootmine on energiatootmises suures osas isemajandav, kuid koos paberitootmisega võib energiatootmine saada kitsaskohaks. Sel juhul hakkavad energiatõhususe projektid ära tasuma. Näiteks saab heitsoojust taaskasutada ja ringlusse võtta, mille tulemuseks on märkimisväärne kulude kokkuhoid ja üldise energiavajaduse vähenemine.

Meie teenusmudel

Energy as a Service® – meie teenusmudeli edukaks rakendamiseks

Energy as a Service® mudel kirjeldab meie teenuse pakkumist. Adven hoolitseb energialahenduse eest terviklikult, alates projekteerimisest kuni lahenduse või tehase käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

expand_moreLoe edasi

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Soovime, et meie energiatootmisega tegeleks maailmatasemel energiaekspert ja saaksime ise keskenduda oma põhitegevusele. Samal ajal oleme võimelised vabastama ressursse kasvu jaoks. Adven valiti partneriks mitte ainult oma energiasektori asjatundlikkuse, vaid ka metsatööstuse asjatundlikkuse tõttu.
Lauri Junnila
Pankaboardi tegevjuht

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis!