Kaugküttega liitumine

Kuidas liituda?

Taotluse vorm

Kaugküttevõrguga liitumise soovi korral palume täita taotlus. Täiendavate küsimuste tekkimisel saate abi kliendihaldurilt. Korrektselt ja põhjalikult täidetud taotlus võimaldab meil kiiremini seda käsitleda.

Taotluse vorm

2. Projekteerimine ja ehitamine

Liitumislepingu sõlmimisele järgneb kaugküttevõrgu projekteerimine ja ehitamine. Pärast liitumiseks vajalike ehitustööde lõpetamist ning seadmete paigaldamist (sh soojussõlm) kontrollime vastavust liitumislepingu tehnilistele tingimustele ja kooskõlastatud tööprojektile.

3. Soojussõlme pass

Soojusvarustuse avamiseks on vajalik esitada soojussõlme pass (nii uue tarbimiskoha kui ka olemasoleva soojussõlme muutmise korral).

4. Soojuse ostu-müügileping

Leping sõlmitakse hoone omanikuga, korterelamu puhul ühistu või valitsejaga. Lepingus määratakse poolte õigused ja kohustused, vastutuse piirid ja muud tingimused.