Gaasivõrgu tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused

Soojussõlme või kogu hoone rekonstrueerimisel on vajalik taotleda võrguettevõtjalt tehnilised tingimused, taotluse vormi leiate siit.

Sõltumata asjaolust, et soojussõlme või hoone rekonstrueerimisel võib tunduda tehniliste tingimuste taotlemine ebaoluline on see ometigi vajalik, kuna tegu on ühe osaga tervikust, mis mõjutab kogu piirkonna kaugküttevõrgu tööd. Samuti on kliendile oluline, et rekonstrueerimise järgselt oleks hoone soojuskoormused õiged ning tagatud nõuetele vastav hoone sisekliima. Täiendavate küsimuste tekkimisel saate abi meie klienditeenindusest (link kontaktidele).
Tehniliste tingimuste alusel koostatud projekt tuleb kooskõlastada võrguettevõtjaga.

Projektide kooskõlastamine

Projekteerides erinevaid hooneid või taristuid on oluline jälgida piirkonnas olemasolevaid kommunikatsioone ning seetõttu kooskõlastatakse muuhulgas projekt ka kõigi erinevate võrkude omanikega.

Valdavalt toimub protsess ehitisregistri kaudu, samas anname kooskõlastusi digitaalsetele dokumentidele.