Tööstuslik veetöötlus

Advenis on meil kasutusel ligikaudu 200 veetöötlusega seotud lahendust. Kasutusalade hulka kuuluvad lisavee ja toorvee tootmine tootmisvee kaudu ning heitvee ja suitsugaasi kondensaadi töötlemine. Kuna me oleme tehnoloogiliselt sõltumatud, valime tehnoloogia, mis toetab kõige paremini meie ja meie kliendi ühist eesmärki nii praegu kui ka tulevikus. Meie jaoks on loomulik mõelda vee-, energia- ja ressursikasutusest terviklikult ning meie eesmärk on aidata ka oma klientidel sellisest lähenemisest kasu saada.  

Meie veetöötlusteenused

Kui me oma vett õigesti töötleme, pikendame oma katelde, auru- ja kondensaadisüsteemide ning kaugküttevõrkude kasutusiga. Seetõttu hoolime väga oma vee kvaliteedist ning arendame pidevalt oma pädevust ja toiminguid sellest vaatepunktist. Me mõõdame ja analüüsime meie toimingutes kasutatavas lisavees olulisi parameetreid, mis aitab tagada, et meie töötlus on alati tipptasemel. Samuti jagame teadmisi ja kogemusi oma tehaste vahel, et pidevalt parandada ja optimeerida töötlemist ning vähendada läbipuhkevee kogust, mis suurendab aja jooksul tõhusust. 

Reovee ja heitvee töötlemine võivad olenevalt tööstusvaldkonnast olla väga erinevad, seetõttu oleme alati valmis uurima erinevaid võimalikke töötlemisviise. Kuna me oleme tehnoloogiast sõltumatud, on meie lahendused kohandatud iga kliendi ja konkreetse tehase jaoks, mis suurendab töötlemise mõju. Püüame lahendada probleemi seal, kus see tekib, mitte likvideerida hilisemaid tagajärgi. See muudab töötlemise lihtsamaks, vähendab jäätmeid ja võimaldab sageli ained kokku koguda, sest need ei ole veel lahjendatud ega reostatud. Kui on veel vett, mida on vaja töödelda, proovime sellele leida rakenduse, nagu Rootsis, kus loome tekkinud ülejäägist väetist.  

Veeahela sulgemine tähendab seda, et näiteks jahutussüsteemis ringleb sama vesi, ilma et oleks vaja võtta uut vett algsest veeallikast või veekogust. Jahutusvett jahutatakse etappidena ja soojust saab ka taaskasutada. Veekasutuse tõhususe suurendamisega saame aidata oma klientidel vähendada kogu veetarbimist üle 30%, mis aitab täita ka keskkonnanõudeid.