Tööstuslik veetöötlus

Uued võimalused tööstuslikuks veepuhastuseks

Veetõhususe parandamine on oluline tegur tööstuse kasumlikkuse ja jätkusuutlikkuse edendamisel. Tänapäeva tehnoloogia abil saab tööstusliku protsessi vee puhastada isegi joogiveeks ning samal ajal saab veest kätte näiteks kemikaale, mida saab uuesti kasutada. Samamoodi saab heitveest soojust kätte ja veetarbimist vähendada suletud veeahelate abil. Adveni põhjalik ülevaade annab meie klientidele teadmise olulistest kokkuhoiuvõimalustest ja vähendatud heitkogustest. Uurige võimalusi!

Tööstuslik veetöötlus

Suletud veeahelad

Suletud veeahelad võivad olla tööstusliku tootmisrajatise konkurentsivõime suurendamise kõige olulisem osa. Ettevõtetel on oluline tuvastada ja juhtida oma veeriske ning taaskasutada tööstuslikku vett tõhusalt. Praktikas tähendab veeahelate sulgemine sama vee ringlust, näiteks jahutussüsteemis, nii et uut vett ei pea võtma algsest veeallikast või veekogust. Jahutusvesi jahutatakse järk-järgult ja soojust saab taaskasutada. Suurendades veekasutuse tõhusust, saavad ettevõtted hõlpsasti vähendada kogu veetarbimist üle 30%, mis aitab täita ka keskkonnanõudeid.

Reovee kohapealne töötlemine ja biogaas

Üha rohkem ettevõtteid kaalub uusi võimalusi reovee puhastamiseks. Kohapeal asuvaid reoveepuhastussüsteeme kasutatakse tööstuslikest protsessidest pärit reovee puhastamiseks ja puhastatud reovee tagasivooluks vastuvõtvasse lähtekohta. Reovee puhastamiseks on palju tehnoloogiaid ja Adven kasutab alati meetodeid, mis sobivad kõige paremini kliendi olukorraga. Näiteks on heitvee töötlemine biogaasijaamades tüüpiline väljakutse. MVR-i aurustamisega saab veekogust eemaldada kuni 90% biogaasijaama kõrvalsaadustest, mis toob kaasa oluliselt madalamad ladustamis- ja transpordikulud, samas kui kätte saab ka puhta vee. Loe rohkem MVR aurustamise kohta.

Tõhus muda töötlemine ja vähendatud muda tootmine

Tööstuslike ja olmejäätmete puhastamisel tekib aastas suurel hulgal setet. Muda sisaldab vett ja palju erinevaid väärtuslikke aineid nagu lämmastik ja fosfor, aga ka ohtlikke jäätmeid, nagu raskmetallid ja kemikaalid. Tehnilised lahendused muda muutmiseks kõrvalsaadusest väärtuslikuks ressursiks on juba olemas. Üks lahendus on toitaineid sisaldavate kõrvalsaaduste muundamine biogaasiks ja seeläbi biogaasi kasutamine transpordiks.

Veepuhastustehnoloogiad

Adven vaatab alati tervikpilti, ilma et see sõltuks kindlatest seadmetest või tehnoloogiast ning realiseerib kliendi protsessile optimeeritud terviklahendused, kasutades laialdaselt paljusid tõestatud tehnoloogiaid. Bioloogilised veepuhastusmeetodid pakuvad lahendusi näiteks reovee orgaanilise osa eemaldamiseks. Bioloogilisi veepuhastusmeetodeid saab kasutada erinevate mehaaniliste või raskusjõupõhiste eraldusmeetoditega, et täita kliendi vajadusi. Vee puhastamise valdkonnas saab veeringe sulgeda poolläbilaskva membraani ja aurustamismeetodite abil, mis võimaldab sama vett ikka ja jälle kulutõhusalt taaskasutada. Praktikas tuleneb kulude kokkuhoid vähenenud vee- ja kemikaalivajadustest ning väiksemast settemahust. Kontseptsiooni väljatöötamise etapis saab optimaalse lahenduse kindlaks tegemiseks läbi viia pilootuuringuid.

Aurustamine on meie jaoks kriitilise tähtsusega, et saaksime kasutada oma heitvees sisalduvaid toitaineid. Adveni aurustamislahus eemaldab umbes 90% veest, mis muudab väetise transportimise kulutõhusaks ja põllumeestele hõlpsamaks käsitsemiseks.
Terje Hyldmo
Äriarenduse juht, Biokraft

Meie teenusmudel

Energy as a Service® – meie teenusmudeli edukaks rakendamiseks

Energy as a Service® mudel kirjeldab meie teenuse pakkumist. Adven hoolitseb energialahenduse eest terviklikult, alates projekteerimisest kuni lahenduse või tehase käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

expand_moreLoe edasi

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis!