Energiatootmine

Tööstuslike elektrijaamade käitamine ja arendamine on suur osa meie pärandist. Oma spetsialistide, projektijuhtide, kütuseostjate ning juhtimis- ja haldusspetsialiste kaasabil anname oma klientidele juurdepääsu säästvale ja konkurentsivõimelisele energiale. Mõnikord võtame üle olemasolevate jaamade omandiõiguse ja parandame neid, mõnikord ehitame uusi tootmisvõimsusi, et toetada tootmise laiendamist ja meie klientide jätkusuutlikkust. Energia on meie põhitegevus, mis annab meie klientidele võimaluse keskenduda oma tegevusele.

Meie energiateenused

Töötlev tööstus, nagu paljud teised sektorid, püüab järk-järgult loobuda fossiilkütuste kasutamisest, et leevendada kliimamuutusi ja vähendada oma keskkonnamõju. Kuid investeerimine uutesse seadmetesse, kütuseturu uurimine parima sobivaima variandi leidmiseks ning uue elektrijaama ehitamine ja käitamine ei toimu üleöö. Me aitame oma kliente üleminekul, võimaldades neil saavutada oma keskkonnaalased eesmärgid konkurentsivõimeliselt ja sujuvalt. 

Mõned kõige levinumad tööstusprotsesside jaoks vajalikud energiavormid on tööstuslik aur ja kuum vesi. Meie kogemus näitab, et ka peamist energiavarustust saab sageli kasutada tõhusamalt, tagades seeläbi kokkuhoiu väiksema energiatarbimise ja ka väiksema süsinikujalajälje kaudu. Kuna auru kogus on sageli töötleva tööstuse jaoks oluline kulukomponent, saame aidata oma klientidel ka rahaliselt paremini hakkama saada. Tootmise kasvades on sageli vaja ka suuremas koguses auru, mis sageli lahendatakse investeeringutega uude taristusse. Oma tervikliku lähenemisviisiga aitame oma kliendil soojust koguda ja liigset auru oma protsessides taaskasutada.  

Advenil on enam kui 20-aasta pikkune kogemus tööstusliku jahutamise ja külmatootmise valdkonnas. Vajadused sõltuvad külmiku ja sügavkülmiku temperatuurist. Külmatootmises kasutatakse tavaliselt looduslikke jahutusaineid, ammoniaaki ja süsihappegaasi. Jahutusprotsessist tulevat soojust saab soojuspumpade abil taaskasutada ja näiteks madala temperatuuriga võrku suunata, selle asemel, et seda välisõhku lasta. Tööstusliku jahutamis- ja külmatootmislahenduse puhul on oluline, et jahutusprotsessis tekkiv energia kasutataks võimalikult tõhusalt ära.  

Kuidas me töötame

Loe edasi

Adveni Energy as a Service® teenusmudel hoolitseb kogu väärtusahela eest, alates lahenduse projekteerimisest kuni rakendamiseni ning objekti käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

Loe edasi

1. Analüüs ja planeerimine

– Meie spetsialistid töötavad välja kliendile kohandatud lahenduse, mis põhineb tema energia- ja veekasutuse ning tulevaste vajaduste terviklikul käsitlusel.

2. Projekti elluviimine

– Viime selle ellu, tehes vajalikud investeeringud ja juhtides projekti ehitusetappi tõhusalt ja konkurentsivõimeliselt.

3. Käitame ja hooldame

– Meie kogemustega hooldusmeeskond käitame objekte kohapeal ja tagavad töökindluse tänu ööpäevaringsele kaugjälgimisele.

4. Täiustame

– Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.