Võrkude kaart

Kaardilt leiad Adveni võrkude info. Selleks, et oma piirkonna andmeid näha on vaja sisestada aadress. Punasega märgitud võrgud on kaugkütte- ning mustaga märgitud gaasivõrgud.

Kuidas kaugküttevõrguga liituda?

Taotluse vorm

Kaugküttevõrguga liitumise soovi korral palume täita taotlus. Täiendavate küsimuste tekkimisel saate abi kliendihaldurilt. Korrektselt ja põhjalikult täidetud taotlus võimaldab meil kiiremini seda käsitleda.

Taotluse vorm

1. Liitumistingimused

Pärast taotluse esitamist väljastame võrguga liitumise tingimused, milles muuhulgas määratakse kindlaks liitumispunkt, mõõtesüsteemi asukoht, võrgu teeninduspiir ja hinnanguline liitumistasu. Pakkumise sobivuse korral sõlmitakse liitumisleping, mille osaks on ka tehnilised tingimused.

2. Projekteerimine ja ehitamine

Liitumislepingu sõlmimisele järgneb kaugküttevõrgu projekteerimine ja ehitamine. Pärast liitumiseks vajalike ehitustööde lõpetamist ning seadmete paigaldamist (sh soojussõlm) kontrollime vastavust liitumislepingu tehnilistele tingimustele ja kooskõlastatud tööprojektile.

3. Soojussõlme pass

Soojusvarustuse avamiseks on vajalik esitada soojussõlme pass (nii uue tarbimiskoha kui ka olemasoleva soojussõlme muutmise korral).

4. Soojuse ostu-müügileping

Leping sõlmitakse hoone omanikuga, korterelamu puhul ühistu või valitsejaga. Lepingus määratakse poolte õigused ja kohustused, vastutuse piirid ja muud tingimused.