Toiduaine- ja joogitööstus

Toetame toidu- ja joogitööstuse jätkusuutlikku arengut

We have more than 50 years of experience and are proud to say that we can provide efficient energy services to the food and beverage industry. We work with companies with high energy consumption, such as dairies and factories that produce food, sweets and various beverages. The main objective of this sector is to be sustainable, driven by consumer demands and which gives us a clear direction when working with our customers. Our strengths are thorough knowledge of the customer’s production process and needs and the ability to apply this knowledge for the benefit of both the client and society as a whole. 

Millist lisaväärtust me pakume?

Food and beverage companies have been at the forefront of promoting production processes and supply chains in a sustainable way. We help our clients to achieve ambitious sustainable action plans. By working with us, you will benefit from both investments and knowledge of the right technology, project implementation, daily activities and its management. Together we will change the world.  Energy efficiency: the first step towards reducing emissions  We support low-emission action plans  Untapped opportunities for industrial water treatment  BAT compliance  The use of by-products helps to save and increase revenue  Cooling and cold production  

Energiatõhusus – esimene samm heitmete vähendamisel

Enne kui hakkame kliendile uut energiasüsteemi ehitama, analüüsime tema energiatarbimist alati terviklikult. Seda tehes võime näiteks avastada, et saame soojuspumpade abil koguda jahutusprotsessist pärit soojust või muud liigsoojust, mis läheks muidu raisku. Kuna aurustamine on toidu- ja joogitööstuse protsesside keskmes, pakume klientide energiasüsteemi tõhusamaks muutmiseks uut aurustamistehnoloogiat. Suletud aururingluse (MVR) aurustamistehnoloogia abil aitasime ühel kliendil vähendada aurutarbimist 50% võrra.

Me toetame väheste heitmetega tegevuskavasid

Viimastel aastatel on toidu- ja joogitööstuses tehtud suuri investeeringuid, et võtta fossiilkütuste asemel kasutusele taastuvkütused. Tänu sellele on süsinikuheitmeid vähendatud tuhandete tonnide võrra, ent sellega asi ei piirdu. Paljud toidu- ja joogiettevõtted on võtnud eesmärgiks täita Science Based Targeti süsinikuneutraalsusstandardi nõudeid, mille järgi tuleb 2030. aastaks vähendada heitkoguseid poole võrra. Me aitame klientidel täita nii lühi- kui ka pikaajalisi plaane, leides nutikaid viise liigsoojuse taaskasutamiseks ja rakendades uusi taastuvkütusepõhiseid energialahendusi.

Tööstusliku veepuhastuse kasutamata võimalused

Tööstuslik energia- ja veekasutus on tihedalt seotud. Lahendusi terviklikult analüüsides leiame veepuhastusvaldkonnas tihti kasutamata võimalusi. Kuna protsessi eri etappides tarbitakse märkimisväärses koguses vett ja auru, saavutatakse kulu kokkuhoid näiteks suletud veeahelate ja tõhusamate aurustamislahenduste abil. Säästa on võimalik ka toitainete taastamise ja biogaasi tootmise kaudu, milleks töödeldakse muda ja muud biomaterjali.

BAT-i nõuete täitmine

Euroopa Liit uuendas hiljuti parima võimaliku tehnika (the best available techniques, BAT) viitedokumendi nõudeid, mis kehtivad toidu-, joogi- ja piimatööstuse suhtes. BAT-viitedokumendis on sätestatud parimad lahendused ja võtted protsesside negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või vähendamiseks, sealhulgas heitmetasemepiirid õhus, maal ja vees. Riigid peavad 2023. aasta detsembriks jääma nende tasemete – sealhulgas veega seotud tasemete – piiridesse. Adven aitab oma klientidel täita nõudeid, mis vastavad BAT-viitedokumendi nõuetele või on neist rangemad. Kuna energia- ja veelahendusi pakutakse teenusena, võtame asjakohaseid kohalikke ja Euroopa nõudeid arvesse juba lahenduse arendamise etapis. Kui teeme klientidega koostööd vähemalt 10–15 aastat, avaldatakse sellel ajal tõenäoliselt uued nõuded. Seda võtame lahenduse plaanimisel samuti arvesse.

Kõrvalsaaduste kasutamine aitab säästa ja suurendada tulu

Toidu- ja joogitööstuse tüüpiliste kõrvalsaaduste hulka kuuluvad muu hulgas laktoos, rasvad ja kondid. Need väärtuslikud kõrvalsaadused lähevad pärast tootmisprotsessi sageli raisku. Me saame aidata oma klientidel kõrvalsaadusi taaskasutada või töödelda uueks tooteks, mida edasi müüa.

Pikk kogemus jahutuse alal

Me oleme toidu- ja joogitööstuses jahutuslahendusi juurutanud juba ligi 20 aastat, mistõttu julgeme öelda, et oleme oma valdkonna juhtiv tööstusliku jahutusenergia tootja. Külma tootmise vajadused on erinevad olenevalt sellest, millist külmikut või sügavkülmikut klient vajab. Jahutusprotsessis kasutatakse tavaliselt looduslikke jahutusaineid, ammoniaaki ja süsinikdioksiidi. Jahutusprotsessist tekkiva soojuse saab soojuspumpade abil kokku koguda ja suunata näiteks madala temperatuuriga võrku, selle asemel, et seda välisõhku lasta. Toidu- ja joogitööstuse energialahenduste alustala on jahutusprotsessis tekkiva energia võimalikult tõhus kasutamine.

Kristaps Greidāns

Industry Lead, Food & Beverage

Global
Adven Linkedin