Energiatõhusus

Tööstussektori energiatõhusus suurendab konkurentsivõimet

Tõhusam energiakasutus on kasulik nii kliimale kui ka ettevõtte rahakotile. Seega enne uute energiatootmisvõimsuste rajamist veendume alati, et meie kliendid kasutavad juba olemasolevat energiat maksimaalselt ära. See võib parandada energia- ja kulutõhusust toote kohta ning mõnikord avada uusi uksi suurema tootmisvõimsuse jaoks, ilma et oleks vaja teha tarbetuid investeeringuid uude taristusse. Me teeme selle teoks, keskendudes energia taaskasutamisele ja ringlussevõtule.

Meie teenused

Mõnikord olete lihtsalt kõigega liiga harjunud. Ettevõtetes üldiselt ja eriti tööstusettevõtetes tekivad sageli liigse soojuse vood, millest ei olda teadlik või mida ei suudeta ära kasutada. Me aitame oma klientidel valida õige tehnoloogia, et koguda kokku jahutusprotsessist, heitveest, suitsugaasidest ja mõnikord ka ventilatsiooniõhust tulenev liigne soojus. Energiapartnerina on meie eesmärk suurendada oma klientide konkurentsivõimet ja see on loomulik samm eespool öeldu saavutamiseks.  

Tööstusliku energiakasutuse puhul on olulised ka kõige väiksemad üksikasjad. Tutvustades oma klientidele uut, kuid järeleproovitud tehnoloogiat, anname neile võimaluse saavutada parimad võimalikud tulemused. Töötame välja lahendusi, mis peavad ajaproovile vastu. Kuna meie tehased kuuluvad meile, võivad meie kliendid olla kindlad, et me ei tee kompromisse kvaliteedis. Näiteks oleme vähendanud mitme kliendi vajadust primaarenergia järele, võttes kasutusele moodsa ja väga tõhusa aurustusmeetodi MVR (mehaaniline aurureguleerimine). 

 

Mõnikord on ühe inimese prügi hoopis teise inimese aare. Kui vaatate oma ettevõttest väljapoole, võite avastada, et teie naaber tahab vabaneda just sellest, mida teie vajate. See võib olla tööstus, kus toodetakse liiga palju soojust, mida nad ise ei vaja, või muid kõrvalvooge, mida nad ei suuda ise ära kasutada. Advenil on pikaajaline koostöökogemus tööstuste ja kohalike kaugküttevõrkudega. Me kasutame paljudes meie kaugküttepiirkondades tuhandete kodude ja ettevõtete kütmiseks terase- ning tselluloosi- ja paberitööstusest pärit liigset soojust. Usume, et see on nutikas viis ressursse kasutada.  

Kuidas me töötame

Loe edasi

Adveni Energy as a Service® teenusmudel hoolitseb kogu väärtusahela eest, alates lahenduse projekteerimisest kuni rakendamiseni ning objekti käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

Loe edasi

1. Analüüs ja planeerimine

– Meie spetsialistid töötavad välja kliendile kohandatud lahenduse, mis põhineb tema energia- ja veekasutuse ning tulevaste vajaduste terviklikul käsitlusel.

2. Projekti elluviimine

– Viime selle ellu, tehes vajalikud investeeringud ja juhtides projekti ehitusetappi tõhusalt ja konkurentsivõimeliselt.

3. Käitame ja hooldame

– Meie kogemustega hooldusmeeskond käitame objekte kohapeal ja tagavad töökindluse tänu ööpäevaringsele kaugjälgimisele.

4. Täiustame

– Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.