Keemia- ja farmaatsiatööstus

Pikaajaline energia- ja veevarustusalane koostöö keemia- ja farmaatsiaettevõtetega

Keemia- ja farmaatsiatööstuses tarbitakse märkimisväärses koguses vett ja pidev energiavarustus on tingimata vajalik. Energiamahukate protsesside terviklik analüüs ning tulemuste põhjal ringmajandusike lahenduste rakendamine võimaldavad meie klientidel märgatavalt vähendada kulu ja negatiivset keskkonnamõju. Advenil on laialdased teadmised sellistest keemiatööstuse töötlemisteenustest nagu vesinikupõhine aurutootmine ja väävli elementide põletamine.  

Millist lisaväärtust me pakume?

Kui soovite toota auru katkestusteta energiavarustusega, toetab Adven teid laialdaste teadmiste ja pikaaegse kogemusega. Peale selle pakume veetöötlusteenuseid ja tõhusaid energialahendusi ning kõrvalsaaduste tõhusa taaskasutamise võimalust. Koos töötades saame märkimisväärselt vähendada kulu ja heitkoguseid. Samuti aitame leida uusi ärivõimalusi. 

    • Täiesti jääkideta puhastatud vesi – jätkusuutlik
    • Tõhus energiatootmine tagab äritegevuse järjepidevuse 
    • Lahustite ja lenduvate orgaaniliste ühendite energiatõhus kogumine ja taaskasutus 

Täiesti jääkideta puhastatud vesi – jätkusuutlikult

Vett kasutatakse kogu tootmisprotsessis, näiteks jahutamiseks, mistõttu on väga tähtis tagada tõhus veepuhastus saasteainete ja ravimijääkide eraldamiseks veest. Veetarbimise vähendamiseks, veesäästu tagamiseks ja kemikaalikulu vähendamiseks on palju võimalusi. Suletud veekasutussüsteemi ja taaskasutuse kaudu aitame oma klientidel kulu märkimisväärselt kokku hoida ja tagada väiksema vee jalajälje.

Tõhus energiatootmine tagab äritegevuse järjepidevuse

Teenusekvaliteet on keemia- ja farmaatsiatööstuse energialahenduste loomise ja rakendamise alustala. See tööstus vajab iga päev suures koguses auru ning kemikaalide ja farmaatsiatoodete pideva ja kvaliteetse tootmise jaoks peab olema tagatud katkematu energiavarustus. Meie mudel „Energy as a Service®“ („Energia kui teenus“) tagab prognoositava rahakäibe ja kapitali tõhusama kasutamise. Me aitame oma klientidel jääksoojust taaskasutada, mis aitab kulu kokku hoida ja vähendab energiakulu.

Lahustite ja lenduvate orgaaniliste ühendite energiatõhus kogumine ja taaskasutus

Kõrvalsaadusi, nagu metanooli, etanooli, atsetaate ja teisi lahusteid, saab koguda ja tõhusalt taaskasutada. Modernsed taaskasutuslahendused, näiteks MVR-i aurustamistehnoloogia, võivad vähendada aurutarbimist palju rohkem kui traditsioonilised destilleerimismeetodid. Lenduvate orgaaniliste ühendite heide on teine levinud kõrvalsaadus, mida saab taaskasutada. Farmaatsiatööstuses tekib ka mitmesuguseid heitgaase, mida tuleb põletada ja töödelda. Kõrvalsaaduse taaskasutuse kaudu väheneb kulu, tekitatakse rohkem lisatulu teenimise võimalusi ning suurendatakse rakendatud kapitalilt saadud kasumit. Selline ringmajandus toetab ka kestvat arengut ja vähendab heitkoguseid.

Teemu Helistekangas

Industry Lead, Chemical & Pharma

Global
Adven Linkedin