Keemia- ja farmaatsiatööstus

Juhtivad ekspertteadmised keemia- ja farmaatsiatööstuse energia- ja veevarustuse alal

Keemia- ja farmaatsiatööstus tarbib märkimisväärses koguses vett ja pidev energiavarustus on tingimata vajalik. Energiamahukate protsesside terviklik ja objektiivne analüüs ning tulemuste põhjal ringmajandusike lahenduste rakendamine võimaldavad saavutada suurt säästu ja vähendada märkimisväärselt keskkonnamõju. Advenil on laialdased teadmised keemiatööstuse kohalike töötlemisteenuste pakkumisest, näiteks vesiniku aurutootmine ja väävli elementide põletamine. Kui Adven hoolitseb investeeringu eest, on see kasulik nii ettevõtetele kui ka keskkonnale.

Lahendused keemia- ja farmaatsiatööstusele

Kui vaja on kvaliteetset aurutootmist katkestusteta energiavarustusega, on Advenil valdkonna laialdaseim kogemus pideva energiatootmise tagamisel. Vee puhastamise ja energiatõhususe lahendused koos tootmise kõrvalsaaduste tõhusa kasutamisega võivad keemia- ja farmaatsiatööstuses anda märkimisväärse kulude säästu ning heitmete vähenemise. Kõrvalsaaduste taaskasutamine pakub uusi ärivõimalusi.

Täiesti jääkideta puhastatud vesi – jätkusuutlikult

Keemia- ja farmaatsiatööstuses kasutatakse vett kogu tootmisprotsessis, näiteks jahutamiseks. Tõhus veepuhastus, näiteks saasteainete ja ravimijääkide eraldamiseks veest, on väga tähtis. Veetarbimise vähendamisel ja veesäästu tagamisel ning samuti kemikaalikulu vähendamisel on tohutu potentsiaal. Suletud veekasutussüsteemi ja taaskasutuse kaudu võib saavutada märkimisväärset kulude säästu ja väiksemat veekulu.

Tõhus energiatootmine tagab sujuva tegevuse jätkusuutlikkuse

Teenuse kvaliteet on otsustav energialahendustes keemia- ja farmaatsiatööstuse jaoks. See tegevusala vajab iga päev suures koguses auru ja katkematu energiavarustus on kõige tähtsam kemikaalide ja farmaatsiatoodete pideva ja kvaliteetse tootmise jaoks. Energia teenusena tagab prognoositava kassavoo ning kapitali tõhusa kasutuse. Jääksoojust saab koguda ja taaskasutada, mis võimaldab suurt kulude kokkuhoidu ja vähendab energiakulu.

Lahustite ja lenduvate orgaaniliste ühendite energiatõhus kogumine ja taaskasutus

Keemia- ja farmaatsiatööstuse kõrvalsaadusi, nagu metanooli, etanooli, atsetaate ja teisi lahusteid, saab koguda ja tõhusalt taaskasutada. Kaasaegsed taaskasutamislahendused, näiteks MVR aurustamine, võivad oluliselt vähendada auru kasutamist võrreldes traditsioonilisemate destilleerimismeetoditega. Lenduvate orgaaniliste ühendite heide on teine levinud kõrvalsaadus, mida saab taaskasutada. Näiteks farmaatsiatööstuses on ka erinevaid heitgaase, mida tuleb põletada ja töödelda. Kõrvalsaaduse taaskasutus ei anna üksnes kulude säästu ja lisatulude võimalusi, vaid samuti parema kasutatud kapitali tasuvuse (ROCE). Selline ringmajandus toetab ka kestvat arengut ja vähendab heitkoguseid.

Meie teenusmudel

Energy as a Service® – meie teenusmudeli edukaks rakendamiseks

Energy as a Service® mudel kirjeldab meie teenuse pakkumist. Adven hoolitseb energialahenduse eest terviklikult, alates projekteerimisest kuni lahenduse või tehase käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

expand_moreLoe edasi

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Koos Adveniga suutsime probleemi lahendada viisil, mis loob väiksema energiatarbimise ja keskkonnamõju kaudu märkimisväärset väärtust. Selles koostööprojektis võidavad kõik – Cytiva, Adven ja keskkond.
Cecilia Sjöstedt
Cytiva Uppsala tegevjuht

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis!