Gaasivõrguga liitumine

Liitumistaotlus

Maagaasivõrguga liitumiseks palume esitada liitumistaotlus. Taotluse vormi leiate siit või saate meie klienditeenindusest. Täidetud taotluse võib edastada e-postiga, postiga või tuua meie kontorisse. Vajadusel saate abi meie klienditeenindajatelt. Korrektselt ja põhjalikult täidetud taotlus võimaldab kiiremini taotlust käsitleda.

Liitumispakkumine

Pärast seda, kui olete liitumistaotluse esitanud, väljastame pakkumuse koos liitumistingimustega, milles määratakse kindlaks:

• liitumispunkti asukoht;
• maagaasi rõhk ja võimsus liitumispunktis;
• liituja ja võrguettevõtte kohustused;
• liitumistasu kalkulatsioon;

Üldjuhul projekteerib ja ehitab Adven Eesti AS maagaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on tavaliselt kinnistu piir. Liituja projekteerib ja ehitab maagaasitorustiku alates liitumispunktist ning paigaldab gaasikütteseadme, tööprojekt tuleb enne tööde alustamist kooskõlastada Adven Eesti AS-ga.

Gaasivõrguga liitumisleping

Pakkumuse sobivuse korral sõlmime kahepoolse lepingu, mille alusel ehitatakse välja liitumispunkt. Lepinguga määratakse kindlaks:

  • liitumispunkti asukoht;
  • mõõtesüsteemi asukoht;
  • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused;
  • liitumise tehnilised tingimused (sh torustiku asukoht, läbimõõt ja muud nõuded);
  • lepingu täitmise tähtaeg.

Gaasivarustuse avamine

Gaasivarustuse avamine toimub pärast gaasipaigaldise ja liitumispunkti väljaehitamist ja võrgulepingu sõlmimist.