Koostöö omavalitsustega

Koos kujundame tulevikku muutuvas maailmas

Olles osa suuremast võrgustikust 

Paljud kohalike omavalitsuste energiaettevõtted ja kommunaalettevõtete omanikud otsivad praegu võimalusi, kuidas arendada oma kaugkütteteenuseid nii, et need vastaksid kohalike ettevõtete ja elanike vajadustele. Ettevõtted seisavad silmitsi raskustega, mis tulenevad kütusehindade tõusust, vananevate energiavarade käitamisest ning ühiskonna nõudmisest keskkonnasäästlikuma energiatootmise järele. Adven on energiakontsern, mis soovib koostöö ja ühisomandi kaudu toetada kohalikke kaugkütteettevõtteid.  

Me tegutseme Euroopas rohkem kui 90 kaugküttevõrgus kas ainuomanikuna või omavalitsuse kaasomanikuna ja prognoosime kasvu jätkumist. Me ehitame sel viisil kohalike soojusjaamade võrgustikku, et saaksime koos edasi areneda ning konkureerida turu nõudmistega jätkusuutlikkuse ja hinnataseme poolest. 

Nii suured kui ka väikesed tööstusettevõtted on keskkonnaalase üleminekuga hästi toime tulnud, kuid konkurents kütuse pärast on tihedam kui kunagi varem. Samal ajal suureneb konkurents teiste energialiikidel olevate klientide pärast. Arenguga kursis olemiseks ja kasumlikuks jäämiseks on vaja olla suurem kui paljud teised kaugkütteettevõtted.

Anders Ericsson
Adven Grupi tegevjuht

Eelised Adveniga koostöö tegemisel

Kommunaalettevõtete omanikel, nagu omavalitsustel, kes otsivad energiatootmisel koostööpartnereid, on rohkem võimalusi oma energiatootmise ja selle maksumuse mõjutamiseks koostöömudelite kaudu, mis võivad olla üsna erinevad, alates hulgikaubandusest ja ühisettevõtetest ning lõpetades täieulatusliku partnerlusega, mis tagab usaldusväärse energiatootmise, pideva varahalduse koos investeeringutega ning klienditeeninduse.    

Meiega koostööd tehes saavad omavalitsused kasutada eeliseid, mis kaasnevad suurema organisatsiooni osaks olemisega. Võrgustike laiendamise kaudu on meil parem võimalus areneda vajalikus tempos ja pakkuda kaugkütet konkurentsivõimelise hinnaga ka tulevikus. Koostööd tehes me tõesti muudame muutuste maailma. 

Kaugküttevõrke kogu kontsernis

>90

Kaugküttevõrke Eestis

>16

Kogemus aastates

>50

Paljud poliitikud näevad, millised eelised kaasnevad omavalitsusele kuuluva kaugkütteettevõtte müügiga. Me oleme jätkusuutlik ja pikaajaline alternatiiv ning iga ühisettevõte on tõend meie koostöövõimest.

Anders Ericsson
Adven Grupi tegevjuht

Eelised Adveniga koostöö tegemisel

Usaldusväärne energiavarustus 

Energiavarustuse usaldusväärsus on omavalitsuste ja kommunaalettevõtete omanike jaoks väga tähtis. Varustuskindlus on meie põhiprioriteet ning me hoiame pideva kaugseire ja suure energiaspetsialistide võrgustiku kaudu kõigis riikides protsessid alati käigus. Kulu väheneb peamiselt tänu kütuse hankimisele suuremates kogustes ja paljudel juhtudel kohaliku tööstuse jääksoojuse taaskasutamisele.

Jätkusuutlik energia

Me oleme keskendunud jätkusuutlikule tegevusele, kus biomassi, ringlusse võetud puidu, jäätmete ja tööstuse jääksoojuse kasutamine on meie ettevõtte jaoks kõige olulisem energiaallikas. Näiteks Rootsis toodetakse üle 95 protsendi meie kaugküttest taastuvatest ja ringlusse võetud energiaallikatest. Meie eesmärk on asendada 2025. aasta lõpuks Rootsis ja Soomes fossiilkütuste kasutamine kaugküttes.

Pidev arendus

Kui omavalitsus või ettevõtte omanik annab oma energiatootmise meile üle, tähendab see, et energiataristu all kinni olnud raha saab mujale investeerida. Peale selle võtame enda kanda üldise vastutuse energiatootmise eest: vajalikud investeeringud, keskkond, heitmed, käitamine ja hooldus, energiatõhusus ning muidugi ka töökindlus ja võimalikud riskid.

Pikaajaliste omanikena peame kinni kõrgeimatest standarditest, mis puudutavad meile kuuluva vara pikaealisuse tagamist, tuues kasu kogukondadele, mida me teenime. Samuti oleme aja jooksul teinud head koostööd kohalike omavalitsustega ja meie läbipaistev lähenemine pikaajalisele omandusele on ennast tõestanud kui tõeline eelis.

Jonas Sjölander
Adven Grupi finantsküsimuste ning ühinemiste ja omandamiste vanemasepresident