Energy as a Service® – teenusmudel

Energy as a Service® teenusmudel võimaldab teil keskenduda oma äritegevusele

Ajal, mil ebakindlus tuleviku osas näib olevat ainus kindel asi, on tugevad ja kauakestvad partnerlussuhted olulisemad kui kunagi varem. Energiavaldkond on kogu maailmas silmitsi uue ajastuga, mil tuleb asjad ümber mõtestada, uutmoodi mõelda ja teha.

Me teeme oma ainulaadse mudeli „Energy as a service“ kaudu koostööd oma klientide ja tarnijatega, et pakkuda ja arendada pidevalt usaldusväärseid, jätkusuutlikke, tõhusaid ja konkurentsivõimelisi lahendusi meie ühiskonnale nii praegu kui ka edaspidi. Meie kliendid ei pea olema energia- ega veespetsialistid, sest seda oleme meie. Ja koos tegutsedes loome energiapöörde. 

Energy as a Service® mudeli kaudu loome koos võimalusterohke tuleviku.

Stabiilsus

Vähendame riske ja muudame hinnad konkurentsivõimelisemaks.

Kestlikkus

Edendame üleminekut taastuvatele ja taaskasutatud kütustele, tõhustame ressursside kasutamist ja vähendame jäätmeid.

Kliendikesksus

Panustame aega, finantse ja inimressurssi, et viia ellu see, mis on teie ettevõtte jaoks kõige olulisem.

Kuidas me töötame

Loe edasi

Adveni Energy as a Service® teenusmudel hoolitseb kogu väärtusahela eest, alates lahenduse projekteerimisest kuni rakendamiseni ning objekti käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

Loe edasi

1. Analüüs ja planeerimine

– Meie spetsialistid töötavad välja kliendile kohandatud lahenduse, mis põhineb tema energia- ja veekasutuse ning tulevaste vajaduste terviklikul käsitlusel.

2. Projekti elluviimine

– Viime selle ellu, tehes vajalikud investeeringud ja juhtides projekti ehitusetappi tõhusalt ja konkurentsivõimeliselt.

3. Käitame ja hooldame

– Meie kogemustega hooldusmeeskond käitame objekte kohapeal ja tagavad töökindluse tänu ööpäevaringsele kaugjälgimisele.

4. Täiustame

– Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Energy as a Service® teenusmudeli elemendid

1. Analüüs ja planeerimine

Alustame oma kliendi protsesside, tegevuse ja vajaduste põhjaliku analüüsimisega. Seejärel töötab Adveni pühendunud spetsialistidest koosnev meeskond ühiselt välja kliendi jaoks optimaalse lahenduse, mis on kohandatud tema konkreetseid vajadusi silmas pidades. Uurime energia- ja veekasutust ning uusi võimalusi kõrvalsaaduste ja reovee valdkonnas.

– Jätkusuutlikud lahendused, mis vastavad kliendi vajadustele ja nõudmistele
– Finantsarvutused ja mõõtmised kohapeal
– Terviklik ja pikaajaline lähenemine
– Tehnoloogiast sõltumatud lahendused

2. Projekti elluviimine

Meie koostöömudeli üheks nurgakiviks on see, et me tagame projekti elluviimiseks vajalikud investeerimisvahendid. Meie koostöösuhted algavad arendusetapis ja seejärel sõlmitakse pikaajaline teenusleping, mis hõlmab kõiki väärtusahela etappe alates projekteerimisest kuni lahenduse täiustamiseni. Energia kui teenuse mudelit võib käsitleda teenuslepinguna, kuna Adven vastutab lahenduse väljatöötamise ja toimimise eest. Selline mudel võimaldab meie klientidel investeerida oma põhitegevusse ja hoida finantsnäitajad paremad. Seejärel viib meie projektijuhtimismeeskond kavandatud kontseptsiooni järgi lahenduse tõhusalt ellu. Adveni käitamis- ja hooldusmeeskond tagab, et lahendus töötab pärast kasutuselevõttu plaanipäraselt.

– Adveni kaetud kapitalikulu ja investeeringud
– Ehitusprojekti koostab ja sellega seotud riskid kannab Adven
– Tarnijatega koostöö haldamine ja juhtimine

3. Käitame ja hooldame

Kui energiakeskus või lahendus on edukalt kasutusele võetud, vastutab Adveni rohkem kui 300 spetsialistist koosnev käitamis- ja hooldusmeeskond energiakeskuse igapäevase toimimise eest ning reageerib kiiresti muutuvale olukorrale. Kõik Adveni rajatised on ühendatud moodsa kaugjuhtimissüsteemiga ning meie juhtimiskeskus jälgib 24/7 energiakeskuste toimimist ja protsesse.

– Lahenduse optimeerimine vastavalt kliendi vajadustele
– Asjatundlikkusel ja kogemustel põhinev käitamine ja hooldus
– Energiakeskuse ohutu ja tõhusa toimimise tagamine
– Võimalike rikete kaughindamine ja kõrvaldamine
– Suurandmete kasutamine katkematu laitmatu toimimise tagamiseks
– Jälgimine ja aruandlus
– Töökindlus ja kuluteadlikkus tänu ööpäevaringsele kaugjuhtimisele
– Täiendavate energiatoodete, näiteks reservenergia, maagaasi või veega varustamine

4. Lahenduste täiustame aja jooksul

Klientidega koostöös arendab ja täiustab Adven pidevalt teenust, lähtudes tagasisidest, muutuvatest vajadustest ja parendusvõimalustest. Me arendame oma koostööd käsikäes kliendi tegevuse arenguga. Pikaajaliste kliendisuhete raames ning tänu kliendi energiatootmisprotsesside ja -meetodite tundmaõppimisele saab Adven välja töötada lahendused, mis vastavad optimaalselt kliendi tegevuse muutuvatele nõuetele.

– Klienditeenindus ja ühine areng
– Energia- ja protsessiandmete analüüs ja võrdlus Adveni parimate kogemustega.
– Teenuste laiendamine ja kontseptsioonide ajakohastamine
– Ressursi taaskasutamine
– Paindlikkus ja skaleeritavus
– Vähenenud finantsrisk