Jätkusuutliku energia stipendium innustab noori soojusenergeetikat õppima  

6.3.2024
Uudised Artiklid Üldine

Selle aasta kevadine Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumikonkurss on käimas. Oleme taas stipendiumi välja pannud ning jagame siinkohal intervjuud Arengufondi juhataja Elinor Toming’u ning Baltikumi äri juhi Juhan Aguraiuja’ga, milles räägitakse ootustest kandidaatidele ning erialavõimalustest laiemalt.

Mis ettevõte on Adven ning mis teenuseid te pakute?   

Adven on energiakontsern, mis töötab välja jätkusuutlikke energialahendusi koostöös klientide, omavalitsuste ja tarnijatega. Meie ettevõttes on  ligi 600 töötajat, kes pakuvad majapidamistele ja ettevõtetele kaugküttel ja geoenergial põhinevat kütet ning tööstustele auru-, kütte-, jahutus- ja taristuteenuseid. Meil on enam kui 50-aastane kogemus kaugkütte ja tööstusenergia tootmise vallas. Opereerime Euroopas enam kui 350 objektil energia kogumahuga 6 TWh.    

Juhan, Sina oled lõpetanud soojusenergeetika eriala ja tegutsed igapäevaselt täna ka selles valdkonnas. Kuidas Sa täna näed, mis võimalused on noorel hakkajal selle valdkonna tudengil midagi ära teha?    

Üks kõige suuremaid väljakutseid meie planeedil sel sajandil on energiapöörde läbiviimine ehk üleminek fossiilsetelt kütustelt mittefossiilsetele. Keskkonnamõjude vähendamine on tohutu ülesanne ja peame silmas pidama, et läbi energeetika tuleb keskkonnale kõige suurem mõju. Energeetikainseneridel ja energeetikaspetsialistidel, kes loovad protsesse ja lahendusi, on selles valdkonnas väga oluline roll. Võime öelda, et isegi missioon. Tegemist on kasvava ja areneva valdkonnaga ja vajadus uute ja asjatundlike spetsialistide järele on väga suur.    

Eelmisel aastal andsime stipendiumi esmakordselt välja ning saime tänu sellele ettevõttesse väga asjaliku noore, kes tegi meie juures eduka praktika. Usume, et stipendiumi kaudu saab soojusenergeetika ka rohkem tähelepanu ning saame tõsta esile energeetika kui tuleviku eriala olulisust. 

Milliseid üliõpilasi ootate stipendiumile kandideerima? Millised on edaspidised koostöövõimalused Adveniga?    

Ootame kandideerima aktiivse eluhoiakuga oma eriala fänne, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks. Teeme tudengitega järjepidevat koostööd: lõputööde kaasjuhendamine, praktikavõimalused, pakume ka võimalust tulla töövarjuks. Samuti oleme võimaldanud sobiva töö olemasolul osalise koormusega tööd.    

Adven annab 2024. aastal taas stipendiumi välja. Mis on selle stipendiumi laiem eesmärk?  

Stipendiumi tõime ellu eesmärgiga edendada soojusenergeetika eriala ning innustada noori seda õppima. Tegemist on perspektiivika alaga kuna energeetikal on tänases maailmas kanda järjest suurem roll.  

Oleme avatud suhtumisega ettevõte, seega oleme valmis arutama ka muid lennukaid ja leidlikke koostöövorme.   

Mis soovitusi annad kandidaadile dokumentide kokku panemiseks? Millele tasuks tähelepanu pöörata?   

Motivatsioonikirjas soovitaksin välja tuua enda unikaalsust. Kindlasti annab lisaväärtust oma hobide, eraeluliste huvitavate nüansside väljatoomine, aga see võib olla ka põnev tulevikuvisioon, mis näitab kandideerija mõttemaailma uudse nurga alt. Hea insener on loovinimene, seega julgustan olla mõtlemises loov ning genereerida uusi ja põnevaid ideid.    

Teine asi, mida soovitan, on interdistsiplinaarsus – teha erinevaid asju. Mitmekülgsed valdkonnateadmised annavad põhivaldkonna tegemistele lisaväärtust. Kitsad inseneriteadmised võivad teinekord jääda liiga piiratuks.   

Ja need kes stipendiumi ei saa, on ka neile soovitusi?   

Kes stipendiumi ei saa, võtku ikkagi meiega ühendust. Stipendiumi reaalset kättesaamist ei pea nägema kui ainsat kasutegurit. Soovitan ikkagi end tutvustada, sest alati on võimalus, et sellest saab alguse koostöö.   

Arengufondi stipendiumitele saab kandideerida siin.

Stipendiumi ajakava on järgnev:

  • 22. veebruar – 18. märts -stipendiumitele kandideerimine
  • 25. märts – ettevõtetele kandidaatide edastamine
  • 22. aprill- stipendiaadi valiku teavitamine fondile
  • 26. aprill- stipendiaatide nimekirjade avalikustamine
  • 15. mai – stipendiumite üle andmise aktus