Jätkusuutlikkus

Adven on energiakontsern, mis juhib energiaüleminekut, arendades koostöös klientide ja tarnijatega jätkusuutlikke ning konkurentsivõimelisi lahendusi

2021. aastal ühinesid Adven ja Värmevärden. Sellest ajast alates oleme loonud uusi protsesse, viinud sisse töömeetodeid ning ühiseid eesmärke. Sama kehtib ka jätkusuutlikkuse osas.

Oma jätkusuutlikkuse kokkuvõttes oleme kirja pannud, kus me oma teekonnal oleme. Toome välja peamised eesmärgid, tegevused ja mõningad väljakutsed, millega silmitsi seisame. Oleme kasvav ettevõte ja kui suudame kasvada, vähendades samal ajal oma müüdud energia keskkonnajalajälge, siis teame, et muudame midagi suuremas mastaabis mitte ainult enda, vaid ka oma klientide ja planeedi jaoks.

Ootame teie tagasisidet meie tegevuste osas. Seega, palun jagage meiega oma mõtteid. Üheskoos saame veelgi paremaks!

Mõned meie õnnestumised 2023. aastal

Süsiniku jalajälg vähenes 4% iga müüdud megavatt tunni kohta

Selgete eesmärkidega kõrgelt motiveeritud töötajate osakaal kasvas 66%-lt 68,5%-ni

Sõlmisime uued partnerlussuhted, mille eesmärk on vähendada CO2 heitkoguseid 12 231 tonni võrra

Kvaliteet, ohutus ja keskkond

Kõigis meie tegevustes võtame arvesse kvaliteedi, ohutuse ja keskkonnaaspekte. Meie tegevus Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis on sertifitseeritud ISO ja kohalike sertifikaatidega. Eestis järgime oma tegevuses kvaliteedisüsteemi standardit ISO 9001, keskkonnasüsteemi standardit ISO 14001 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise standardit ISO 45001.

Adven & ohutus

Tööohutuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Me tahame, et kõik meie töötajad, töövõtjad ja külalised saaksid turvaliselt ja tervelt koju naasta. Selleks, et tagada ohutu töökoht ja töövõtted, oleme seadnud ühised mõõdetavad eesmärgid ning jälgime hoolsalt nende täitmist. Töökeskkonna ja töövõtete riske hindame järjepidevalt ning reageerime vastavalt.

Me julgustame inimesi mõtlema enda ja teiste ohutusele ning tööga seotud riskidele, sh valima õigeid töövõtteid, seadmeid, isikukaitsevahendeid ja muid võimalikke riskikontrollimeetodeid. Oleme juba aastaid julgustanud oma töötajaid andma tagasisidet ohutusega seotud probleemidest ja parendusettepanekutest. See tegevus on kaasa toonud väga head tulemused ohutusnumbrites ning ka ettevõtte ohutuskultuuris üldisemalt.

Kvaliteedi-, ohutuse- ja keskkonnaaspektid on Advenis väga tähtsal kohal kõigis meie tegevustes.

Adven & keskkond

Meie jaoks tähendab jätkusuutlikkus lahendusi, mis parandavad energia-, vee- ja materjalitõhusust. Püüame välja töötada viise taastuvate ja taaskasutatud energiaallikate kasutamiseks ning investeerida nende kasutamise tõhustamisse. Hoolitseme meid ümbritseva looduskeskkonna kaitsmise eest, vältides kahjulikku reostust oma igapäevatöös. Lugege allpool meie jätkusuutliku kasvu strateegiat ja seda, kuidas me kasutame oma tegevuses taastuvaid ja taaskasutatud energiaallikaid.

Soovid meile tööle tulla?

Vaata vabasid ametikohti