Jätkusuutlikkus

Adven on energiakontsern, mis juhib energiaüleminekut, arendades koostöös klientide ja tarnijatega jätkusuutlikke ning konkurentsivõimelisi lahendusi

Meie eesmärk on muutuste maailma muutmine. Me kõik oleme keset suurt energiaüleminekut, elades maailmas, kus me peame järele mõtlema, ümber mõtlema ja ümber tegema. Advenis tegeleme nende küsimustega iga päev, töötades välja jätkusuutlikke ja tõhusaid lahendusi ettevõtetele ja ühiskonnale.

Me püüame saavutada ulatuslikku jätkusuutlikku mõju. Seda on näha nii meie lahendustes, mida me loome ja kasutame koos oma klientidega, kui ka selles, kuidas me oma inimesi ja äri juhime ning arendame. Jätkusuutlikkus on meie tegevuse keskmes ja see sillutab teed järgmiste põlvkondade paremale homsele.

Adven & keskkond

Jätkusuutlikkus tähendab meie jaoks lahendusi, mis parandavad energia-, vee- ja materjalitõhusust.

Püüame luua võimalusi taastuvate ja ringlusse võetud energiaallikate kasutamiseks ning investeerida nende kasutamise tõhustamisse. Kaitseme meid ümbritsevat looduskeskkonda, hoides ära kahjuliku reostuse meie igapäevastes toimingutes.

Kõigis meie tegevustes võetakse arvesse kvaliteedi, ohutuse ja keskkonnaaspekte. Meie tegevus Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis on sertifitseeritud ISO ja kohalike sertifikaatidega. Näiteks järgime oma tegevuses kvaliteedisüsteemi standardit ISO 9001, keskkonnasüsteemi standardit ISO 14001 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise standardit OHSAS 18001.

Partnerlus energiaülemineku teekondade kaudu

Adveni investeeringute eesmärk on parandada jätkusuutlikkust, võttes kasutusele taastuvad ja ringlusse võetud energiaallikad. Me püüame koos klientidega saavutada edu jätkusuutlikus energiatootmises ning energia- ja ressursitõhususes. Kasutame uut, kuid kaubanduslikult tõestatud tehnoloogiat, et lahendada klientide probleeme üleminekul ja aidata neil saavutada oma jätkusuutlikkuseesmärke.  

Adven & ohutus

Tööohutuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Me tahame, et kõik meie töötajad, töövõtjad ja külalised saaksid turvaliselt ja tervelt koju naasta. Me täiustame end pidevalt, et tagada ohutu töökoht ja töövõtted ning vältida vigastusi ja tervisekahjustusi. Meie töövõtteid ja töökeskkonnariske hinnatakse pidevalt ning leitud riskid kõrvaldatakse tõhusalt.

Me julgustame inimesi mõtlema enda ja teiste ohutusele ning tööga seotud riskidele ja valima õigeid töövõtteid, seadmeid, isikukaitsevahendeid ja muid võimalikke riskikontrollimeetodeid. Oleme juba aastaid julgustanud oma töötajaid ohutusega seotud probleemidest ja täiustusideedest aktiivselt teada andma. See on kaasa toonud muljetavaldava hulga tõhusaid ohutuse parandamise meetmeid.

Lugege lisaks Adven Groupi tervise- ja ohutuspoliitika kohta

Igas meie tegevuses võetakse arvesse kvaliteeti, ohutust ja keskkonnaaspekte. Lisateavet leiate kohalikelt veebisaitidelt.

Soovid meile tööle tulla?

Vaata vabasid ametikohti