Keskkonnasõbralik kaugküte Siguldas

15.2.2024
Uudised Koostöölood Üldine Kov koostöö

Äsja avati Lätis, Siguldas moderniseeritud katlamaja, mis tagab kohalikele säästva ja keskkonnasõbraliku energia tootmise. Katlamaja kaasajastamise projekti eesmärk oli vahetada välja nõukogude ajal paigaldatud seadmed, suurendades sellega oluliselt efektiivsust ja Sigulda linna soojusvarustussüsteemi vastavust keskkonnanõuetele.

Sooviga parendada energiatõhusust ja kohalike taastuvate energiaressursside kasutamist kaugküttes sõlmis SIA Adven Sigulda 2022. aastal lepingu SIA Monum-iga katlamaja kaasajastamiseks.

„See on järjekordne tõestus, et kohaliku omavalitsuse ja eraettevõtte edukast koostööst soojusvarustussüsteemide kaasajastamisel ja energiasõltumatuse tugevdamisel. Energiaekspertidena peame alati silmas protsesside ja energiatootmise veelgi tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks muutmist. See tähendab, et eelistame kütteallikana kasutada kohalikku taastuvkütust“, kommenteerib projekti Adven Latvia juhatuse liige Maris Kānitis.

Koostöö Adven Sigulda ja Monumi vahel on suurepärane näide sellest, kuidas ühiselt säästva arengu edendamiseks tegevusi ellu viies võidavad nii keskkond kui kohalik kogukond.

Kristaps Zaļais
Sigulda vallavolikogu esimehe kohusetäitja

Projekti käigus paigaldati 6MW biokütuse katel ja vahetati välja nõukogude ajal paigaldatud seadmed, mis tõstavad soojusallika kasutegurit pea 20%. Samuti on projekti elluviimisega kavas vähendada CO2 emissiooni kuni 1369 tonni aastas.

Antud projekti valmimisse kaasati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ligi 1,4 miljoni eurot. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 5 miljonit eurot.