Viimsi ja Haabneeme biokatlamaja

31.10.2022
Referentsid Kaugküte

Biokütusel põhinev kaugkütte terviklahendus kogu vallale.

Energia kasutusest ja koostööst

Otsus ehitada biokütuse katlamaja põhines vallaga koostöös valminud soojusmajanduse arengukavale, mille Viimsi vallavolikogu 2016. aasta lõpus kinnitas. 2019. aasta sügisest tarbivad katlamaja soojust nii Haabneeme kui Viimsi võrgupiirkond, kuna nende piirkondade vahele rajati uus 1,2 kilomeetri pikkune ühendustorustik. Haabneeme ja Viimsi kaugküttevõrgus toodetakse 110 hoonele keskmiselt 33000 megavatt-tundi soojusenergiat aastas.

Katlamaja investeering oli ca 2,5 miljonit eurot, millest ligi 45% tuli Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Opereerimisest ja tootmisest

Hakkepuidu katlamajal on 6 megavatise võimsusega katel ning 1,3 megavatise võimsusega suitsugaasipesur, mis võimaldab tõsta katlamaja kasutegurit ning puhastab väljuvaid suitsugaase tasemele, mis rakenduvad aastast 2030. Kohalikule biokütusele üleminek võimaldab hinda stabiilsemana hoida ning kütuse käitlemisega seotud tarneahelat lühendada. Samal ajal tõstab see ka Eesti taastuvenergia näitajaid ja vähendab õhku paisatava CO2 kogust ligi 5000 tonni jagu aastas.