Mirka satsar på geoenergi i samarbete med Adven

Samarbetsberättelser Allmänt

Mirka och Adven har påbörjat ännu ett gemensamt energiprojekt. Den här gången ska Mirka expandera sin produktion vid fabriken i Jakobstad, Finland, och energi behövs för att värma och kyla de nya lokalerna. Samtidigt vill företaget passa på att sänka koldioxidutsläppen från energianvändningen så mycket som möjligt.

Adven ska bygga ett energieffektivt system för både befintliga och nya lokaler. Systemet ska nyttja både geoenergi, värmepumpsteknik och solpaneler, och vara sammankopplat med det lokala fjärrvärmenätet för att klara de allra tuffaste vintrarna.

Det är en hybridlösning som kommer att byggas vid Mirkas fabrik i Jakobstad. Huvuddelen i lösningen utgörs av ett nytt borrhålsfält som ska nyttja geoenergi för att värma och kyla lokalerna. Geoenergi är solenergi som lagras ur och utvinns i berggrunden. Den kan utnyttjas effektivt både för att värma upp och kyla ner fastigheter under hela året.

Totalt kommer 115 hål, som var och en är 340 meter djupt, att borras på platsen. Det kommer även att installeras två stora luft-vattenvärmepumpar och solpaneler samt byggas en ny anslutning till det lokala fjärrvärmenätet, som reserv för de kallaste vintrarna. Mirkas energipartner Adven ansvarar för design, byggnation och drift av den nya energianläggningen. Den sammanlagda minskningen av de årliga koldioxidutsläppen kommer att ligga på 900 ton, en markant förändring jämfört med tidigare nivå.

– Vår målsättning var att minimera koldioxidutsläppen och Adven ska nu förse oss med lokalproducerad grön energi. Advens expertis och samarbetsförmåga gör dem lätta att arbeta med, säger chefen för Mirkas projektkontor, Jari Lemberg.

Värmepumparna kommer att användas för kyla på sommaren, när värme lagras i berggrunden. På vintern används geoenergi genom värmepumpsteknik för att istället värma fabrikslokalerna.

Energisamarbete i mer än två decennier

Mirka har köpt energi som en tjänst från Adven sedan början av 2000-talet. För närvarande samarbetar Adven och Mirka på företagets fabriker i Jeppo och Oravais. På så sätt blev det ett enkelt val när ett nytt behov uppstod på fabriken i Jakobstad.

– Det främsta skälet till att välja Adven var deras erfarenhet av att driva igenom projekt under mycket krävande förhållanden. Vi visste att det här uppdraget skulle bli en utmaning. Den befintliga fabriken är i drift och den nya är under uppbyggnad, samtidigt som borrhålen borras, så det börjar bli ont om plats, säger Lemberg.

Lemberg uppger att samarbetet har gått smidigt. Samtliga parter har känt till vad de övriga gör och tack vare hög flexibilitet i projektet har störningarna blivit så små som möjligt.

– Projektet har varit tekniskt utmanande, eftersom arbetsplatsen inrättades på kort tid och fabriken har varit i drift hela tiden. Trots det tror jag att noggrann planering och smidigt samarbete med Mirka och personalen som ansvarar för utbyggnaden kommer att bidra till att projektet kommer gå i mål på ett bra sätt, säger Advens försäljningschef Anssi Juvonen.

Mirka uppför en ny fabriksbyggnad i södra änden av sin befintliga fabrik vid Kvastberget i Jakobstad. De nuvarande produktionsanläggningarna kunde inte längre tillgodose den snabbt ökande efterfrågan på elektriska slipmaskiner.

Snabbfakta om den nya energilösningen i Jakobstad:

  • Borrhålsfält: 115 borrhål, var och en med ett djup på 340 meter
  • Värmepumpar på 1 650 kW och luft-vattenvärmepumpar på 340 kW
  • Solpaneler på 100 kWp
  • Andel förnybar energi 98%
  • Koldioxidutsläppen reduceras med cirka 900 ton per år
  • Projektet kommer att vara slutfört i slutet av 2022

Mirka Oy
Mirkas produkter tillverkas i Finland och över 97 % av produkterna säljs i mer än 100 länder runt om i världen. Mirka är ett globalt expanderande företag med 18 dotterbolag i Europa, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika samt Asien. Mirka är specialiserat på flexibla slipmedel och produkter som möjliggör dammfri ytbehandling. Mirkas avancerade slip- och polermaskiner innebär mycket stora fördelar för användarna. Innovativa maskiner och högkvalitativa slipmedel och produkter, polermaterial och tillbehör ger Mirkas kunder tillgång till en komplett sliplösning som uppfyller deras egna behov. Mirkas målsättning är att tillhandahålla optimerade ytbehandlingslösningar före målning samt andra slutbehandlingsprocesser. www.mirka.com