Fossilfritt Arla – sparar både miljö och miljoner

2023-10-25
Pressmeddelanden Industrier Livmedels

Bondeägda Arla i Vimmerby blir fossilfritt. Tillsammans med energibolaget Adven slimmar anläggningen också sin energiförbrukning med 40 procent. Dessutom kan Arla nu öka kapaciteten – utan att bygga ut.

 

 

 

– Det här visar vad ett gott samarbete åstadkommer, hållbarhet i flera dimensioner, säger Arla Sveriges hållbarhetschef Victoria Olsson.

 

 

 

Att spara vatten och att effektivisera energisystemet har länge stått högt på mjölkböndernas lista över vad Arla ska prioritera. Några mejerier är redan fossilfria, till exempel färskmjölksmejeriet i Stockholm. De energislukande mjölkpulveranläggningarna har varit svårare, men Visby lyckades 2021. Samma år inledde Arla och Adven ett samarbete för att göra även den större anläggningen i Vimmerby fossilfri. Nu är de sista delarna i Vimmerbys nya energisystem installerade. När provkörningen är klar har Sverige de båda första fossilfria pulveranläggningarna i kooperativet, med produktion i 14 länder.

Mindre energi – större kapacitet

Effektiviseringen i Vimmerby är Arlas största enskilda energibesparing hittills. Förbrukningen sjunker med 40 procent – en besparing med cirka 50 000 megawattimmar per år. Det motsvarar energin som hela Arlas mejeri i Götene använder under ett år.

– I stora anläggningar blir det stora besparingar när vi tar vara på varje droppe mjölk och varje energitimma, förklarar Allan Leandersson, Arlas projektledare i Vimmerby.

 

 

Advens och Arlas energilösning i Vimmerby består av olika delar. En uppgraderad biopanna, rökgaskondensering och värmeåtervinning i flera led. Kronan på verket är RO:n (reverse osmosis), alltså omvänd osmos som lite förenklat ”filtrerar” vattnet ur mjölken. Resultatet blir en optimering av mjölkflödet – och Arla Vimmerby kan därmed utöka sin kapacitet med 20 procent, utan att bygga ut.

 

 

– Det är helheten – kombinationen av energieffektivisering, värmeåtervinning, RO och gott samarbete – som får ekvationen att gå ihop, förklarar Clara Collste Tamm, kundansvarig på energibolaget Adven.

CO2 sjunker 70 procent

När Adven tog över energisystemet i Vimmerby stod en utökad produktionskapacitet högt på dagordningen. Det gjorde även en fossilfri torrmjölksproduktion och under senhösten ersätts den sista droppen fossil olja, spetsoljan, med rapsbaserad bioolja, RME. Viktigt var givetvis också sänkta koldioxidutsläpp. När det nya energisystemet är i fullt bruk beräknas CO2-utsläppen minska med minst 67 procent, sannolikt 70 procent.

– Vimmerby inspirerar och visar vägen. Nu är det bara att fortsätta arbetet mot en ännu mer hållbar produktion även på våra övriga, närmare 60, mejerier runtom i världen, slår Arlas Victoria Olsson fast.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Arla Sveriges presstjänst, 070-884 42 90.

Clara Tamm Collste, kundansvarig på Adven, clara.tamm@adven.com, +46 73 049 7968.

Läs mer: