Varför samarbeta genom vår Energy as a service®-modell?

Vi erbjuder smarta energipartnerskap för industrier och fastigheter.

Många ser värdet i att inte äga. Att inte äga innebär att inte behöva investera eller ta risker, att inte behöva vara expert på allt – och trots det briljera. Det innebär att ha tillgång till något du behöver utan att bära ansvaret. I rätt situation kan det helt enkelt vara väldigt logiskt att inte äga.

Tillsammans driver vi omställningen

I takt med att energimarknaden blir mer komplex och oförutsägbar och konkurrensen på marknaden intensifieras, ökar behovet av att samarbeta med en expert. Tillsammans med våra kunder och leverantörer driver vi energiomställningen, samtidigt som våra kunder kan fortsätta vara konkurrenskraftiga i en föränderlig värld.

Att samarbeta med Adven ger er den stabilitet ni vill ha för att skapa en mer förutsägbar framtid för ert företag. Våra långsiktiga samarbetsavtal gör våra prissättning mer konkurrenskraftiga och era kostnader mer förutsägbara. När vi tar över ansvaret för er infrastruktur eller utrustning relaterad till energi eller vatten – minskar vi risken för er som kund. Våra experter finns alltid nära, med erfarenhet från och kunskap om den senaste tekniken och bränslemarknaden. Det är så vi ser till att våra kunder är redo för sitt nästa steg.

• 10–15-åriga avtal
• Investeringen görs av Adven

Vi befinner oss i en enorm energiomställning, men vi spelar olika roller. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder i energiomställningen och att nå sina miljömål, övergången från fossila till förnybara och återvunna bränslen, till effektivare resursanvändning och till minskat spill. Vi har expertis och erfarenhet från många olika energiformer, bränslen och teknikområden. Oavsett om målet är att spara energi, minska koldioxidutsläppen eller minskat spill i verksamheten, hjälper vi er i omställningen – och vi gör det på ett konkurrenskraftigt sätt.

Vi kan hjälpa våra kunder att uppnå dessa miljömål:

• Ökad resurseffektivitet
• Kemikalieåtervinning
• Minskat spill
• Reducerade koldioxidutsläpp
• Utfasning av fossila bränslen
• Energibesparingar och värmeåtervinning
• Minskad vattenförbrukning

Med oss som partner kan ni äntligen släppa det som inte skapar värde, och fokusera. Ni frigör investeringsmedel, expertis och personal för det som betyder mest för er, vare sig det är innovation, expansion eller tillväxt av kärnverksamheten.

Samtidigt gör vi er starkare genom att se till att vårt partnerskap också stärker er verksamhet. Vi tillför värde i många delar av kedjan. Vi genomför projekt på ett konkurrenskraftigt sätt med erfaren personal. Vi har en drift- och underhållsorganisation som driver våra anläggningar på ett effektivt sätt. Vår bränsleinköpsorganisation ser till att våra kunder får konkurrenskraftiga priser och säkrad tillgång på bränsle. Vi ser till att ni når hållbarhetsmål, operativa mål och finansiella mål. Idag, och över tid.