Stora förändringar på energimarknaden leder till ökade fjärrvärmepriser

2023-09-12
Nyheter Fjärrvärme

I dagarna nåddes Advens fjärrvärmekunder av ett brev med information om hur de stora förändringarna på energimarknaden påverkar fjärrvärmepriset framöver.

I kundbrevet förklarar vi vad som driver kostnadsökningarna som i huvudsak beror på kriget i Ukraina. Vi förklarar också hur vi ser att det kommer att påverka fjärrvärmepriset framöver.

”De stora rörelserna på energimarknaden gör att vi idag inte har en färdig siffra att ge, men vi vill vara så transparenta vi kan och i god tid förbereda dig på detta.”

Läs brevet i sin helhet här:Kundbrev Fjärrvärme sept 2023

 

Har du frågor eller funderingar kring din fjärrvärme, kontakta vår kundservice: Min fjärrvärmekontakt | Kundservice | Kundansvariga | Adven