Rätt vattenlösning sparar pengar & klimat

2023-06-28
Artiklar Industrier

Det blir varmare och torrare och det påverkar oss alla. Det påverkar också industrin. Vattenbrist – eller höga flöden – orsakar redan produktionsstörningar, även i Norden.

Men problemen kan hanteras, till och med förebyggas. Adven hämtar erfarenhet och kunskap från sina 180 industriella vattenlösningar i norra Europa.

 

 

 

Klimatförändringarna utmanar industrier som är beroende av vatten eller ånga. Men det finns lösningar för att hantera allt mindre vattenvolymer, plötsliga flöden och förändrade miljötillstånd. Lösningar som gynnar både lönsamhet och klimat, som här på Biokraft i Norge.

De allt vanligare nyhetsrubrikerna om extrema oväder har knappast undgått någon. Hur bestående vissa av förändringarna är, det debatteras fortfarande, men den som följer rapporteringen från de meteorologiska och hydrologiska institutionerna vet att skillnaderna mellan högt vattenflöde och vattenbrist blir allt större och extrema vädersituationer förekommer allt oftare. De här växande variationerna är en utmaning för alla de driftansvariga som i sin produktion är beroende av vatten eller ånga. Det är utmanande, men inte hopplöst.

– Det finns flera sätt att undvika de begränsningar och störningar som dyker upp till följd av klimatförändringarna. Vilken metod som passar bäst beror på situationen och behoven hos varje bolag, säger Hampus Bellander, chef för Water Solutions på Adven.

Cirkularitet, en win-win

Hampus och de andra ingenjörerna skräddarsyr vattenhanteringen specifikt för varje enskild industri för att hitta flexibla lösningar som håller även på sikt. Teamet eftersträvar cirkularitet, som ofta kombinerar miljömässig hållbarhet med ett företags robusthet – och med högre lönsamhet. På det här området går klimat och affärer hand i hand. När Advens specialister skapar slutna system för vatten, kyla eller ånga minskar de samtidigt – eller förhindrar helt – ovälkomna störningar utifrån. Det kan till exempel vara humusämnen som samlas när flödet i en yttre vattenkälla minskar.

Cirkulära system skyddar nu inte bara mot yttre påverkan. De ger också besparingar och minskar risken för avbrott.

– Med slutna system behöver industrier mindre vatten och ofta mindre energi, vilket ökar kostnadseffektiviteten. De blir samtidigt mindre beroende av ett visst vattenflöde och en viss temperatur för stabilitet, vilket ökar produktionssäkerheten. På köpet får de också ett välmående vattendrag utanför knuten, understryker Hampus Belander.

 

 

 

Chefen för vattenlösningar, Hampus Bellander, understryker att det lönar sig att arbeta med vatten, på flera plan. Det gagnar produktion och klimat, samtidigt som det minskar riskerna för oplanerade avbrott.

Nytt läge – nya krav

Med klimatförändringarna följer nya behov – och nya krav. Idag behövs ofta mer vatten för kylning i industriella processer och det överensstämmer inte nödvändigtvis med aktuella miljötillstånd och lokala begränsningar. På samma sätt påverkar en låg grundvattennivå både miljö och produktion. Det kan bli svårare att efterleva nya miljötillstånd om floder, sjöar och hav till exempel inte kan hantera högre utloppstemperaturer.

En annan utmaning är att den tekniska utrustningen kanske inte är anpassad för den nya situationen.

– Ibland är det helt enkelt brist på vatten, och det är svårt att få en tillräckligt bra volym till processen. De här nya situationerna kräver nya lösningar, säger Angela Eslava, konceptutvecklare på Adven.

Underlättar för industrin

Angela Eslava är specialiserad på hållbar industriell vattenrening och lösningar. Hon och hennes kolleger arbetar med hela vattenprocessen: råvattenrening, produktion av matarvatten, avloppsrening, slambehandling och valorisering, behandling av rökgaskondensat, vatten för vätgasproduktion och biogasproduktion. De arbetar med industrier vars vattenförbrukning är lika stor som hos en nordisk stad. Teamet designar lösningar som behandlar olika typer av vatten, uppfyller alla regler, minskar energibehovet och den totala vattenförbrukningen till förmån för både miljö och lönsamhet.

Advens affärsmodell, Energy as a Service® (EaaS), gäller inte bara långsiktiga lösningar inom energi såsom värme, ånga eller kyla. Den gäller i lika hög grad vattenapplikationer och vattenlösningar.

– EaaS innebär helt enkelt att vi samarbetar med våra kunder över tid och tar fullt ansvar för investering, projektledning, anläggningens drift och underhåll på lång sikt, förklarar Angela Eslava.

 

 

 

Konceptutvecklaren Angela Eslava betonar vikten av att lyssna på kunden, för verkligt skräddarsydda vattenlösningar som fungerar och håller länge.

Minimera risker

På så sätt kan Advens kunder, eller snarare partner, hantera även en komplicerad omställning, men ändå hålla fokus på den egna kärnverksamheten. Genom att förbättra vattenhanteringen avlastar Adven hela verksamheten och – lika viktigt – ofta även miljön. Genom att bygga slutna system och återanvända vatten kan man säkra kvaliteten och minimera riskerna för yttre effekter, till och med vid extremväder. Samtidigt skyddas miljön eftersom utloppen minskar kraftigt – eller till och med upphör.

– Med fokus på cirkulära system kan vi hjälpa industrier att uppfylla flera eftertraktade mål – och att spara märkbara mängder energi och vatten, konstaterar Hampus Bellander.

Några av Advens referensfall:

Bland över 180 pågående projekt samarbetar Adven med följande bolag:

  • Nynäshamn, Sverige. Vattenbehandling från två källor till pannmatarvatten och andra processer. Rökgaskondensering.
  • Nammo Vihtavuori, Finland. Återvinning av kylvatten och värmeåtervinning med 45 % vattenbesparing.
  • Biokraft, Norge (Nordens största biogasanläggning). Avloppsrening och återvinning av näringsämnen.