Kontorsbyggnad i Helsingfors övergår till geoenergi

2023-09-25
Nyheter Fastigheter

Ett av Ilmala distrikts landmärken i Helsingfors, Finland, är kontorsbyggnaden Ilmalanrinne 1. Snart kommer byggnaden både att värmas och kylas med geotermisk energi, som tas fram genom Advens Energy as a Service®-partnerskapsmodell. En lösning som framöver kommer att göra energiförsörjningen helt koldioxidneutral.

Det årliga energibehovet för fastigheten Ilmalanrinne är cirka 3 GWh. Med den nya lösningen kommer koldioxidutsläppen att minskas med 460 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från cirka 166 personbilar. Samtidigt effektiviseras anläggningen vilket kommer minska fastighetens energikostnader.

Fastigheten förvaltas av CBRE och hyrs ut av företag som Sweco, Uponor och Netox.

Energi från 53 geobrunnar

Implementeringen av lösningen är speciell, eftersom fastighetens trånga tomt gör att både geoenergiåtervinning och lagring huvudsakligen sker under fastigheten. Majoriteten av de 53 geobrunnarna kommer att borras under fastigheten från parkeringsgaraget.

Geoenergi täcker cirka 98 procent av fastighetens energibehov. Förutom detta används en elektrisk panna för att täcka effekttopparna, till exempel när det är extra kallt ute.

Adven levererar energi som helhetstjänst, dvs. företaget ansvarar för bygget av det nya energicentret, men driftar och underhåller också den nya anläggningen. Den nya geoenergilösningen förväntas vara klar våren 2024.

Adven hjälper stora fastigheter att göra sina energilösningar helt koldioxidneutrala. Bland kunderna finns både köpcentrum, affärs- och kontorslokaler och logistikcenter.

– Till exempel vid fastighetsinvesteringar är certifiering av fastigheter vanligt, vilket i sin tur förutsätter att fastigheten har en klimatneutral energiproduktion. Vi tar ansvar under hela anläggningens livscykel, vilket bidrar till att kunder kan uppnå uppsatta klimatmål som kräver långsiktigt energiansvar, säger Jarmo Maunu, försäljningschef för geoenergi på Adven.

Vi på CBRE uppskattar hållbarheten, energibesparingarna och hur lätt det är att ta till sig Advens lösning. I framtiden kommer vårt ansvar bara vara att betala för transparent prissatt värme och kyla, vilket gör vår budgetering enkel. Allt annat som tillexempel drift- och underhåll kommer nu att skötas av Adven.

Federico Waltari
Director Property Operations på CBRE

För mer information, vänligen kontakta:

Jarmo Maunu, försäljningschef för geoenergi på Adven, +358 50 320 2622, jarmo.maunu@adven.com.

Bild:

Kuvauspalvelu Vesa Voitto Sakari

Läs mer:

Värme och kyla baserad på geoenergi

Mirka satsar på geoenergi i samarbete med Adven

Samarbetsberättelser