Första gången på Hannovermässan – vi sammanfattar årets diskussioner

2023-04-25
Nyheter Allmänt Industrier

Industriledare, politiker och initiativtagare till teknisk innovation samlades alla för att diskutera ett av årets kanske mest omtalade ämnen – energiomställningen. I hall 12 var Adven på plats, tillsammans med EU-kommissionen och en grupp multinationella företag. Gemensamt skulle de rikta fokus mot näringslivets betydelse för långsiktig industriell omställning.

På Hannovermässans agenda och som del av den Europeiska kommissionens fokus för i år var frågor relaterade till industriomställning, energibrist och bristande leveranskedjor. Med mer än 70% av Europas energiproduktion baserad på fossila bränslen var många av de lösningar som presenterades på mässan relaterade till fossilfri energiproduktion.

– Vi har sett både energilösningar och teknisk innovation som rör omställning till en mer hållbar produktion, vilket delvis också representerar Europas fokusområden. Trots det var Adven ett av få företag som diskuterade värmeproduktion utan att erbjuda enskilda lösningar, säger Advens Industry Lead för Chemical & Process Industry, Teemu Helistekangas.

 

 

Delar av Adven-teamet tillsammans med Business Finland på ett nätverksevent i Baden-Württembergs monter.

Årets mässa samlade över 130 000 besökare, från Europa, men också från hela världen. Speciellt för Hannovermässan är deras fokus på energi, med tre utställningshallar enbart dedikerade till energifrågor. Både energimarknadens turbulens de senaste åren, inflationen och begränsad tillgång till bränsle var alla frågor som diskuterades under hela veckan.

– Det förändrade geopolitiska systemet ökar betydelsen av energirelaterade frågor. Vi har just hört en tysk regional utställare diskutera vikten av energieffektivitet för industrier över hela Tyskland. Därför är det viktigt att vi är här, i Hannover, säger Alun Jones, Senior Advisor på Business Finland, Tyskland.