Adven förvärvar E.ONs ägarandel i Perstorps Fjärrvärme AB

2021-10-28
Pressmeddelanden Fjärrvärme

Perstorps Fjärrvärme AB ägs i dagsläget till 50 procent vardera av E.ON och Perstorps kommun. Adven har kommit överens med E.ON om att köpa E.ONs ägarandel i bolaget, vilket igår godkändes av kommunfullmäktige. Övertagandet beräknas ske i januari 2022. Adven har i samband med förvärvet meddelat sitt intresse för att förvärva hela, eller delar av, kommunens ägarandel.

– Vi är glada över att fått möjligheten att förvärva E.ONs ägande i Perstorps Fjärrvärme, och ser nu fram emot att fortsätta utveckla och leverera hållbar fjärrvärme till kommuninvånarna, säger Anders Ericsson, vd för Adven.

Perstorps Fjärrvärme ligger i Perstorps kommun i norra Skåne. Bolaget bildades 1980 och ägs idag till 50 procent av E.ON och Perstorps kommun. Adven/Värmevärden har kommit överens med E.ON om att köpa E.ONs ägarandel och igår fattade Perstorps kommunfullmäktige beslut om att avstå från att nyttja sin rätt att köpa denna ägarandel, enligt gällande hembud.

Perstorps Fjärrvärme AB har cirka 900 anslutna kunder och levererar värme till villor, hyresfastigheter, skolor, vårdhem och mindre industrier. Verksamheten har idag en medarbetare och bedriver produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme som till 99 procent är baserad på biomassa och spillvärme från Perstorp AB.

Adven driver idag 53 fjärrvärmenät i Sverige och har goda erfarenheter från samarbete med kommuner, bland annat i Staffanstorp och Älmhult i Perstorps närhet. I maj 2021 tog koncernen även över fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg, där det just nu pågår flera utvecklingsprojekt.

– Vi driver idag många nät i den här storleken och har hittat en bra modell att både vara lokala och nära våra kunder och samtidigt dra nytta av vår storlek och sprida erfarenheter från andra nät, säger Anders Ericsson.

I samband med förvärvet av E.ONs andel har Adven meddelat sitt intresse för att förvärva hela, eller delar av, kommunens ägarandel. Igår fattade Perstorps kommunfullmäktige beslut om att inleda en sådan förhandling med Adven.