Vi sprider värme här i Timrå

Adven levererar fjärrvärme till privatpersoner och företag i Timrå kommun. Vi använder den lokala energin för att skapa värme till våra kunder. 2019 var fjärrvärmen i Timrå till 99% baserad på förnyelsebar och återvunnen energi. Genom återvinning av rester från närliggande skogar och spillvärme från pappersindustrin skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar. 

Adven är stolt sponsor av Timrå IK.

Här hittar du information om:

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Timrå? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

*Flödespris vinter innebär den uppmätta volymen fjärrvärmevatten (kubikmeter) som passerat fjärrvärmecentralen under förbrukningsmånaderna november, december, januari, februari och mars.

Priserna är angivna exklusive moms. Priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatt. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.