Vi sprider värme här i Timrå

Adven levererar fjärrvärme till privatpersoner och företag i Timrå kommun. Vi använder den lokala energin för att skapa värme till våra kunder. 2019 var fjärrvärmen i Timrå till 99% baserad på förnyelsebar och återvunnen energi. Genom återvinning av rester från närliggande skogar och spillvärme från pappersindustrin skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar. 

Adven är stolt sponsor av Timrå IK.

Här hittar du information om:

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Timrå? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Exempel årskostnad för 2021:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

Grundpris = 4 580 kr
Rörlig kostnad = 0,769 x 20 000 = 15 380 kr
Total årskostnad = 19 960 kr

*Flödespris vinter innebär den uppmätta volymen fjärrvärmevatten (kubikmeter) som passerat fjärrvärmecentralen under förbrukningsmånaderna november, december, januari, februari och mars.

Priserna är angivna exklusive moms. Priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatt. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Prisreduktion för industriell verksamhet
Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Adven först får en ”Försäkran om avdragsberättigad verksamhet”. En sådan skriftlig försäkran ska lämnas en gång per år. Prisreduktion sker med för närvarande 3,0 öre/kWh på energipriset. Med anledning av att nedsättningen av energiskatten slopas sänks industrirabatten från 3 öre till 1,5 öre fr.o.m. 1 juli 2021.