Adven & Kristinehamn

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Kristinehamn förser vi dagligen över 500 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Kristinehamn

Sannaverket producerar hetvatten till Kristinehamns tätort. Den totala produktionen uppgår till cirka 110 GWh. Biobränslepannorna på 8 och 13 MW med rökgaskondenseringar på 3 och 5 MW eldas med bark, flis och skogsbränslen. Fem oljepannor finns för spets och reserv.

Under våren 2016 påbörjade Adven (tidigare Värmevärden) och Kristinehamns Energi ett arbete i att sammanfoga de två verksamheterna till ett gemensamt bolag där Adven äger 66 procent och Kristinehamns kommun (via sitt energibolag) äger 34 procent. Adven har sedan 1994 (tidigare Värmlandsvärme, Fortum och Värmevärden) producerat fjärrvärmen på orten som sedan distribuerats ut till slutkund genom Kristinehamns Energi. I och med samgåendet ansvarar det nya bolaget för både produktion och distribution av fjärrvärmen.

Det nya bolaget, Kristinehamns Värme AB, startades 1 september 2016.

Har du frågor om fjärrvärmen i Kristinehamn?

Kontakta oss