Adven & Grums

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Grums förser vi dagligen cirka 400 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Grums

Advens (tidigare Värmevärden) anläggning i Grums är ett bra exempel på hur det går att integrera värmeförsörjning till ett samhälle med närliggande industrier. Vi använder överskottsvärme från Gruvöns Bruk (BillerudKorsnäs AB) som annars skulle gå till spillo, till att värma husen i tätorten.

Vår huvudsakliga produktion av värme i Grums sker inom Gruvöns Bruk där överskottsvärmen från kartongbruket tillvaratas. Avtal om fjärrvärmeleverans till Grums samhälle har funnits ända sedan 1999 med Grums Kommun. Som spets och reserv har Adven övertagit landstingets panncentral.

Adven svarar också för distribution av hetvatten från Gruvöns Bruk (BillerudKorsnäs AB) till Gruvöns sågverk (Stora Enso). Sågverket i sin tur förser Gruvöns Bruk med bränsle genom sitt barkspill.

Har du frågor om fjärrvärmen i Grums?

Kontakta oss