Adven & Boda

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Boda förser vi dagligen cirka 40 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Boda

Tidigare bedrevs fjärrvärmen i Leksand och Rättvik som två enskilda verksamheter. Men sedan 2020 bedriver Adven (tidigare Värmevärden) verksamheten genom ett partnerskap med Dala Energi och Rättviks kommun. Tillsammans kan vi skapa en mer effektiv verksamhet och utveckla värmen i båda kommunerna. Det gemensamma bolaget, Värmevärden Siljan AB (numera Adven Siljan AB), bildades den 1 februari 2020 och ägs till 51 % av Adven Sverige AB och till 24,5 % av Dala Energi AB respektive Rättviks kommun.

Boda ligger 17 kilometer norr om Rättvik. Vi har cirka 30 kunder med totalt cirka 40 anslutningar i Boda. De förbrukar ungefär 2 GWh per år vilket motsvarar årsförbrukningen av 100 villor. Anläggningen i Boda byggdes 1991 och består av en fastbränslepanna för biobränslen, en oljepanna och en elpanna. Elpannan används vid planerade driftstopp under sommaren och oljepannan som reserv vid exempelvis riktigt kalla vinterdagar.

Har du frågor om fjärrvärmen i Boda?

Kontakta oss