Referanser

Se noen utvalgte eksempler på hvordan vi sammen med kundene våre skaper morgendagens løsninger innen energi og vann.
Industrier Kjemi og legemidler Energiproduksjon
Kemira Chemicals

Adven forbedrer kjemiselskapets energieffektivitet

Kemira og Adven undertegnet i begynnelsen av 2018 en langsiktig samarbeidsavtale rundt energiforsyning. Samarbeidet satt i gang da Kemira Chemicals og strømleverandøren Leppäkosken Sähkö solgte sine energianlegg til Adven. Handelen innebar at Adven tok over driften av de to anleggene. – Vi er svært glade for at Kemira valgte oss…

Industrier Kjemi og legemidler Energiproduksjon
Cytiva

Energigjenvinning gjør det mulig å oppfylle miljøkravene og sparer energi

Cytiva (tidligere en del av GE Healthcare Life Sciences) er et ledende globalt medisin- og legemiddelfirma med virksomhet i cirka 40 land. De har blant sine lokasjoner et viktig anlegg i Uppsala. I drøyt 100 år har selskapet levert viktige innovasjoner og løsninger til helsevesenet. Siden sommeren 2018 har Cytiva…