Industriell vannrens

Oppdag potensialet i industriell vannrens

Lønnsomhet og bærekraft er viktige drivkrefter for å effektivisere bruken av vann i produksjonsvirksomhet. Med dagens teknikk kan industrielt prosessvann renses til drikkevannskvalitet mens man også fanger opp og gjenvinner for eksempel kjemikalier. Samtidig kan man ta vare på varmen både fra prosessvannet samt vaske- og avløpsvann. Slik skapes det lukkede vannsystemer som reduserer vannforbruket. Advens helhetsperspektiv hjelper kundene våre finne potensiale som gir økonomiske og miljømessige besparelser. Oppdag alle mulighetene!

Industriell vannrensing

Sirkulære vannsystem

I fremtidens marked vil sirkulære vannsystem og minsket miljøpåvirkning trolig være standarden for bedre konkurransekraft. Mange industrier jobber allerede i dag med ulike metoder for å gjenbruke vann. I praksis innebærer sirkulære vannsystem at det alltid er det samme vannet som sirkulerer i kjølesystemet. Det tilfører ikke nytt vann fra eksterne kilder eller slipper noe ut i omgivelsene. I kjølevannsystemene finnes dessuten gode muligheter til å ta vare på overskuddsvarme. Ved å effektivisere gjenbruket av vann kan man redusere vannforbruket med over 30%. Dette bidrar til å kunne oppfylle miljøkrav og miljømål.

Vannrensing og biogass

Mange bedrifter søker i dag nye måter å behandle spillvannet sitt på. Med egen vannrensing kan avløpsvannet renses, for deretter å føres tilbake til kilden. Det er flere alternativer å velge mellom og Adven tar alltid i bruk den tekniske løsningen som passer best for kunden. Rejektvann er for eksempel en vanlig utfordring for biogassanlegg. Med MVR-fordamping kan opptil 90 % av restene dreneres. Dette fører til reduserte kostnader til lagring og transport, samtidig som rent vann kan gjenbrukes. Les mer om fordamping med MVR.

Effektiv slambehandling og redusert volum

Når industrier og kommuner renser avløpsvannet sitt, skapes det i løpet av året et enormt volum med slam. Slam inneholder vann og verdifulle stoffer som nitrogen og fosfor, men også farlig avfall som tungmetaller og kjemikalier. I dag finnes det heldigvis tekniske løsninger som forvandler slam fra et uanvendelig restprodukt til en verdifull ressurs. Én løsning er å konvertere de næringsrike sidestrømmene til biogass, noe som igjen kan brukes som drivstoff og på den måten skape verdi.

Metoder for vannrensing

Adven er ikke bundet til en spesiell metode. Vi velger blant en rekke utprøvde metoder og leverer den løsningen som er gunstig for kunden. De utprøvde metodene inkluderer alt fra biologisk rensing, der hydrokarboner og nitrogen adskilles, til membranteknikk der prosessvannet renses og gjenbrukes på en enkel måte. Redusert behov for vann og kjemikalier samt mindre generert slam fører til reduserte kostnader. På konseptutviklingsstadiet gjennomfører vi ofte en pilot for å kunne sikre en optimal løsning.

Det faktum at Adven tilbyr hele pakken som en servicetjeneste utgjorde en stor rolle i valget av partner. De driver hele anlegget uten at vi behøver å bekymre oss. Det var også viktig for oss at vi ikke måtte betale for investeringen. Adven står for den og vi har en langsiktig avtale med dem.
Ilkka Heikkilä
Konsernsjef i Nammo Vihtavuori

Hvordan arbeider vi?

Vår Energy as a service-modell gir ny driv til virksomheten din

Med vår Energy as a service-modell tar Adven ansvar gjennom hele kjeden, fra design og bygging, til drift og vedlikehold av anlegget. For ikke å nevne døgnovervåking og kontinuerlige forbedringer.

expand_moreLes mer

Utvikle

En helhetsanalyse ligger til grunn for alle løsningene våre.

Bygge og eie

Vi står for hele investeringen med fullt ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Drift og vedlikehold

I tillegg til fjernovervåking døgnet rundt sikres pålitelige energileveranser av 250 driftseksperter.

Forbedre

Kontinuerlige forbedringer er nøkkelen til å møte endrede behov.

Clara Tamm

New Business Developer Industrial Solutions