Fordamping med MVR-teknikk

Mer energieffektive industriprosesser med MVR-fordamping

Fordamping er et viktig steg i prosessene hos blant annet næringsmiddel-, skogs-, kjemi- og legemiddelindustrien. Ved å introdusere MVR-teknikk i en industriell fordampingsprosess, kan man redusere både energiforbruk og kostnader. Et helhetsperspektiv fra Adven hjelper kundene med å finne forbedringsmuligheter for energieffektivitet og bærekraft. La oss sammen oppdage nytt potensiale i virksomheten deres!


Fordamping med MVR-teknikk

Et nytt nivå innen fordamping

Tradisjonelt sett har fordamping vært en veldig energikrevende prosess. Det gjelder også når fordampingen skjer i flere etapper. MVR (Mechanical Vapour Recompression) er en avansert teknikk som er betydelig mer energieffektiv enn 4-effektsfordampere som tradisjonelt brukes for å fjerne vann fra ulike væskeoppløsninger i prosessindustrien. Ved å forbedre energieffektiviteten i fordampingsleddet, reduseres dampforbruket. Dermed synker utslippet fra energiproduksjonen markant. Dette vil også redusere det totale energiforbruket.

Redusert dampkonsum med et lukket varmesystem

Når behovet for energi stiger i forbindelse med økt produksjon, bør man undersøke om man istedenfor investeringer i energiproduksjonen kan gjenvinne overskuddsvarme og lage et kretsløp. MVR-fordamping baserer seg på et lukket energisystem der dampen komprimeres ved bruk av vifter og gjør det mulig å gjenbruke den. Løsningen har en betydelig effekt på energieffektiviteten: Lukkede varmesystemer kan i enkelte tilfeller eliminere dampkonsumet helt ved å ta opp energi fra ulike prosess-strømmer. MVR-fordamping gjør det mulig å tilbakeføre spillvarme til andre konsumenter av energi på lokasjonen. Det er gunstig å utnytte overskuddsvarme fra fabrikkens egne prosesser, men å integrere den med nærliggende bygg, ett fjernvarmenett eller drivhus kan også være fordelaktig.

Uønskede restprodukter konsentreres gjennom fordamping

Fra avfall til verdifull ressurs! Et helhetsperspektiv fra Adven identifiserer eventuelle flaskehalser når det gjelder energiproduksjon, ressursflyt og vannbehandling. Tusenvis av tonn med uønskede restprodukter kan konsentreres med et lukket varmesystem. MVR-fordamping er en effektiv metode for å ivareta verdifulle næringsstoffer som fosfor og nitrogen som finnes i reststrømmer og rejektvann. Disse foredles til gjødsel for landbruk. Les mer om industrielt vannrenns.

Hvordan arbeider vi?

Vår Energy as a service-modell gir ny driv til virksomheten din

Med vår Energy as a service-modell tar Adven ansvar gjennom hele kjeden, fra design og bygging, til drift og vedlikehold av anlegget. For ikke å nevne døgnovervåking og kontinuerlige forbedringer.

expand_moreLes mer

Utvikle

En helhetsanalyse ligger til grunn for alle løsningene våre.

Bygge og eie

Vi står for hele investeringen med fullt ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Drift og vedlikehold

I tillegg til fjernovervåking døgnet rundt sikres pålitelige energileveranser av 250 driftseksperter.

Forbedre

Kontinuerlige forbedringer er nøkkelen til å møte endrede behov.

En av grunnene til at vi valgte Adven som partner, var at de leverer løsningen som en servicetjeneste. De har hele ansvaret for vedlikehold og overvåking av anlegget. Dette er noe som skaper trygghet for oss. Det blir enda viktigere dersom vi bygger ut fabrikken og får enda mer å tenke på for vår del. En annen viktig faktor er fleksibiliteten som Adven tilbyr dersom vi må utvide produksjonskapasiteten. Dette er noe vi kommer til å gjøre i løpet av nær framtid.
Terje Hyldmo
Manager Commercial and Business Development, Biokraft

Andreas Lanneström

Head of New Industrial Sales