Aprill 21, 2021
Uudised

Adven alustab Kostivere kaugküttevõrgu kaasajastamisega

Energiaettevõte Adven alustab aprilli viimasel nädalal Kostivere soojusvõrgu rekonstrueerimiseks vajalike töödega. Kokku vahetatakse välja 1,1 km ulatuses vananenud torustikku.

„Hakkame peatselt kaasajastama Kostivere kaugkütte süsteemi. Teeme tihedat koostööd ka Jõelähtme vallavalitsusega, kes tänuväärselt kommunikeerib erinevate osapoolte vahelist suhtlust. Lisaks soojusvõrgu ehitusele ja renoveerimisele võetakse ette ka vee- ja kanalisatsioonitorustikud, tänavavalgustus, parklad ja teed. Adven alustab kaevetöödega aegsasti aprilli lõpust, et jõuaksime koostöös teiste osapooltega taastamistööde ning haljastusega sügiseks valmis. Ehitustegevus otseselt soojusvarustust ei mõjuta, sest alustame kõigepealt kaevamistöödega ning torustiku lülitame välja alles pärast kütteperioodi lõppu,“ selgitas Adven Eesti arenduse ja investeeringute juht ning juhatuse liige Priit Tiit.

Rekonstrueerimine toimub Aruküla tee ja Jõe tänava ümbruses (vt täpsemalt kaardilt). Rekonstrueerimistööde tulemusel vähenevad piirkonna soojuskaod 4,9% võrra ja paraneb tarbijate varustuskindlus. Tööde tulemusena väheneb atmosfääri paisatava CO2 kogus 4,9 tonni võrra aastas. “Vabandame võimalike ajutiste ebamugavuste pärast ja loodame elanike mõistvale suhtumisele,” märkis Tiit. Kostivere ehitustöid teostab Elteks Ehitus OÜ.

Lisaks võrkude uuendamisele on järgmisel aastal plaanis Kostiverre ehitada ka uus 850 kW võimsusega katlamaja. See hakkab töötama taastuval kütusel ning toetab keskkonnaeesmärkide täitmist. Uus katlamaja on planeeritud samasse asukohta, kus asub praegune gaasikatlamaja. Võrkude ja katlamaja ehitus aitab muuta kaugküttesüsteemi efektiivseks ning keskkonnasõbralikumaks.

Kostivere soojusvõrkude kaasajastamise projekti koguinvesteering ulatub 500 000 euroni. Sellest ligi 45% tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt jagatava Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“. Sellekohaseid arendusprojekte viiakse läbi, et tõsta kaugkütte soojusvõrkude varustuskindlust, küttesüsteemi efektiivsust, vähendada CO2 jalajälge ja muuta soojuse hind stabiilsemaks.

Jaga