Rakvere Farmid AS (HKScan Grupp)
Referentsid

Energia teenus Rakvere Farmide seakasvatusele

AS Rakvere Farmid, mis kuulub HKScan gruppi, on suurim seakasvatusettevõte Eestis ja Baltikumis. Eestis kasvatatakse aastas sisetarbimiseks ligikaudu 640 000 nuumsiga, kellest üle 250 000 kasvab Rakvere Farmides, kasvatades 40% Eestis kasvavatest nuumsigadest. Keskkonna säästlikkus ja soodne energiahind olid peamised tegurid, miks Rakvere Farmid otsustasid soojuse tootmise üle viia hakkepuidule. Rakvere Farmide, Ekseko farmile on Adven soojusenergiaga varustanud juba 2003. aastast alates. Pika koostöö tulemusel ettevõtete koostöö jätkus ning Rakvere Farmid usaldasid täiendava investeeringu ning energia teenuse osutamise Advenile.

Tänu sellele, et Adven oli kaasatud hoone laienduse kavandamise projekti varajases staadiumis, oli võimalik jõuda nii soojus- kui jahutusvarustuse tehnilise kontseptsiooni osas kõige optimaalsemale lahendusele. Biokütuse katlamaja investeering oli ligi 1 miljon eurot. Sooja saab aastas üle 100 000 sea.

HKScan Estonia pikaaegse juhatuse esimehe Teet Soormi sõnul suutis Adven Eesti välja pakkuda efektiivselt majandava katlamaja lahenduse ning koostöös arvestati katlamaja ehitusel ka kõikide riskidega.

Eelkõige arvestasime nii katlamaja ehitusel kui ka töös hoidmisel Eestis leviva sigade Aafrika katku viiruse leviku ohuga ning oleme suutnud selle riski maandada järgides ka katlamaja töös võimalikult rangeid bioohutusmeetmeid. Täname Advenit professionaalse koostöö eest.
Teet Soorm
HKScan Estonia pikaaegne juhatuse esimees

Adven töötas välja lahenduse ning projekteeris uue hakkepuidu katlamaja koos partneritega, et täita kliendi vajadused ning soovid. Uus hakkepuidu katlamaja on automatiseeritud ega vaja toimimiseks kohapealset personali, katlamaja tööd käitab ja jälgib 24/7 Põltsamaa juhtimiskeskus.

Toodetud soojusenergiat kasutatakse Rakvere Farmides hoonete ruumikütteks. Hakkepuidu katel katab kogu tarbimisest 85% ning gaasikatlad jäävad katma soojuse tarbimise tipphetki ning säilitavad reservvõimsuse.

Jaga