Juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Nataliia: Advenis saab ka kriise rahulikult lahendada

18.4.2024
Uudised Artiklid Üldine

Olen Nataliia Rosenberg ning töötan Advenis juhtimiskeskuse juhtivspetsialistina. Soojusinseneriks õppima ajendas mind mõte, et meie kliimas on soojust alati vaja, seega on tarvis ka spetsialiste, kes oskavad katlamaju ja soojavõrke planeerida, ehitada ning opereerida. Olen oma erialavalikuga väga rahul ja tunnen end siin ka kriisiolukorras väga rahulikult ja kindlalt, sest saan kriitilistes olukordades toetuda oma teadmistele ja kindlatele protsessidele.

2019. aastal tulin elama Eestisse ning kandideerisin Advenisse tööle. Esimesel katsel ei õnnestunud töölesaamine vähese keeleoskuse tõttu, kuid võtsin keeleõpingud käsile ning aasta pärast, teisel proovimisel, sain juhtimiskeskuse spetsialistina tööle. Täna töötan juhtimiskeskuse juhtivspetsialistina, mis tähendab, et juurde tuli töökohustusi ning vastutust. Olen nüüd vastutav juhtimiskeskuse protsesside toimimise eest, koolitan välja ka uusi töötajaid ning hoolitsen selle eest, et kõik vajalikud oskused oleksid üle antud. Juhtimiskeskuses on iga tööpäev erinev ja rutiinivaba. Olen oma uue rolliga väga rahul ning et selle väljakutse vastu võtsin.

Juhtimiskeskuse tööpõld on lai

Advenis on juhtimiskeskusel väga oluline roll, sest siia koguneb kokku palju tootmisinfot ning ka probleeme, mida on vaja lahendada. 90% probleemidest lahendame kaugjälgimissüsteemi kaudu, sest meil on ülevaade kõigist tootmisüksustest. Mõnikord on vaja suunata operaator kohapeale või suhelda lahenduse saamiseks inimestega teistest osakondadest. Juhtimiskeskuse töötaja ülesanne ongi jälgida, juhtida, suhelda. Näiteks on vaja igapäevaselt kontrollida indikaatorite järgi katelde tööd, reageerida alarmidele, jälgida kütusejääki ning kui vaja, tellida kütust juurde. Juhtimiskeskus võimaldab optimaalsemalt katlamajasid opereerida, sest alati ei pea töötaja tootmisüksusesse kohapeale minema.

Tavapäraselt on päeva esimene pool kiirem. Päeva teine pool on mõnevõrra rahulikum ja tuleb jälgida eelkõige alarme. Ette tuleb ka suhtlust klientidega. Oluline on, et hoolimata kõne sisust või helistaja karakterist jääme alati rahulikuks, asjalikuks ja sõbralikuks.

Juhtimiskeskus võimaldab optimaalsemalt katlamajasid opereerida, sest enamiku probleemidest saame lahendada eemalt. Seega ei peagi operaator tootmisüksusesse kohapeale minema.

Nataliia Rosenberg
Juhtimiskeskuse juhtivspetsialist

Elu Advenis

Minu jaoks on väga motiveeriv see, kui saan töös ettetulevaid probleeme lahendada. Isegi kui on kriisiolukord, tunnen end siin rahulikult, sest tean täpselt, mida on vaja teha. Pean tunnistama, et võtan isegi lisatööpäevi, sest mulle nii meeldib mu töö.

Meeldib ka Adven organisatsioonina – protsessid on paigas, tööd teevad targad ja abivalmis inimesed ning teevad seda, mida kõige paremini oskavad. Siin hea töötada ning tulen alati hea meelega tööle.

Ka väiksemates tiimides näen, et inimesed on sõbralikes ja heades suhetes ning siin on valdavalt positiivne atmosfäär. Heaks näiteks on see, et kuna käin praegu eesti keele kursustel ning kui küsin abi mõne sõna kasutuses, siis töökaaslased aitavad mind, et saaksin paremini eesti keele selgeks.

Usun, et kui olen ise positiivne, sõbralik ja vahetu inimene, siis on ühist keelt lihtsam leida.