Energy as a Service® – energia kui teenus

Partnerlus säästva energia ja infrastruktuuri lahenduste leidmiseks tööstuses ja kinnisvarasektoris.

Töötleva tööstuse ettevõtted seisavad tavaliselt silmitsi mitmete väljakutsetega. Üks neist on seotud suureneva survega investeerida energeetikasse, vee töötlemisse ja muu sellega seotud infrastruktuuri, et vastata kiiresti kasvavatele ühiskondlikele jätkusuutlikkuse nõudmistele ja rakendada vastutustundlikuma tegevuse tegevuskavasid.

Energiatootmine ei kuulu nende põhitegevuse hulka, mistõttu paljud kinnisvaraomanikud eelistavad oma energiajaama mitte omada või puudub projekti elluviimiseks piisav ressurss.

Adveni Energy as a Service® teenusmudel on terviklik lähenemisviis nende probleemide lahendamisel. Adven pakub pikaajalist partnerlust, kus energiat saab kasutada uuel viisil ning samal ajal saab klient keskenduda oma põhitegevuse tugevdamisele. Investeerime teie eest ja vastutame kogu väärtusahela eest, alates lahenduse projekteerimisest kuni valmis ehitatud lahenduse käitamise ja hooldamiseni. Hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

Vaadake videot, kuidas meie teenusemudel tööstuses praktikas töötab. Mudel sobib ka meie kinnisvaraklientidele.

Kuidas me töötame?

Energy as a Service® teenusmudel loob eeliseid

Adveni Energy as a Service® teenusmudel hoolitseb kogu väärtusahela eest, alates lahenduse projekteerimisest kuni rakendamiseni ning objekti käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Energy as a Service® teenusmudeli elemendid

Analüüs ja kontseptsioon

Meie tegevuse lähtepunktiks on alati terviku tajumine. Kõik algab kliendi protsesside, funktsioonide ja vajaduste üksikasjalikust mõistmisest. Advenis töötab spetsiaalne energiaekspertide meeskond, kes töötab koos välja kliendile optimaalseima energialahenduse. Energiaga seotud valdkondades uuritakse põhjalikult ning kaardistatakse energia- ja veekasutust ning kõrvalsaaduste ja reovee võimalusi. Selle väljundina luuakse lahenduse ideekavand.

 • Lahendus vastab kliendi vajadustele ja ootustele
 • Majanduslikud arvutused ja kohapealsed mõõtmised
 • Terviklik ja pikaajaline visioon
 • Tehnoloogiast sõltumatud lahendused

Projekti elluviimine

Adveni ärimudeli üks alustalasid on see, et Adven teeb vajalikud investeeringud teie jaoks mõeldud lahendusse. Energiat kui teenuse mudelit võib käsitleda teenuslepinguna, kuna Adven vastutab lahenduse väljatöötamise ja toimimise eest. Adveni tegevusmudel pakub alternatiivi, mis kuvatakse bilansivälise kirjena, vabastades kliendi ressursid ning võimaldades ettevõtetel investeerida vabaks jäänud ressursid oma põhiprotsessidesse. Projektijuhid tagavad, et energiakeskus ehitatakse vastavalt välja töötatud kavandile.

 • Investeerimiskulude eest vastutab Adven
 • Bilansiväline lahendus
 • Adven vastutab projekti elluviimise eest
 • Tarnijatevahelise koostöö juhtimine

Pikaajaline opereerimine

Kui energialahendus on edukalt rakendatud, vastutab Adveni üle 250 spetsialistist koosnev käitamis- ja hooldusmeeskond tehase igapäevase töö eest ning reageerib kiiresti muutuvatele olukordadele.  Kõik Adveni rajatised on ühendatud kaasaegse kaugseiresüsteemiga ning Adveni juhtimiskeskus jälgib 24/7 energiakeskuste toimimist ja protsesse.

 • Energialahenduse optimeerimine vastavalt kliendi vajadustele
 • Käitamine ja hooldus tuginedes tugevale asjatundlikkusele ja kogemustele
 • Järelevalve ja aruandlus
 • Kõrge töökindlus ja kuluteadlikkus, mis põhineb 24/7 kaugjuhtimisel
 • Täiendavate energiatoodete, näiteks reservenergia, maagaasi või veega varustamine

Lahenduste uuendamine ajas

Tuginedes tagasisidele, muutuvatele vajadustele ja arenguvõimalustele, arendab ja täiustab Adven koos kliendiga pidevalt energiateenust. Oluline on arendada meie koostööd käsikäes kliendi tegevuse arendamisega. Pikaajalistes kliendisuhetes ning kliendi energiatootmisprotsesside ja -meetoditega kursis olles on Adven valmis välja töötama energialahendusi, et optimaalselt vastata kliendi muutuvatele nõudmistele.

 • Klienditeenindus ja ühine arendamine
 • Energiaandmete analüüs
 • Teenuse laiendamine ja kontseptsiooni värskendamine
 • Varade taaskasutamine
 • Paindlikkus ja mastaapsus
 • Vähendatud finantsrisk
Adveni igakülgse lähenemisega oleme suutnud vähendada tehase aurutarvet pea 40% võrra ja kogu tehase energiavajadust 30% võrra.
Ville Kyläkoski
Tehase juht, DuPont FinnFeeds Finland Oy

Juri Zenin

Sales Project Developer