Uus pikaajaline leping Rakvere Soojusega

30.4.2024
Uudised Pressiteade Üldine Kaugküte Kov koostöö

Sõlmisime kohalikku kaugküttevõrku haldava Rakvere Soojusega soojateenuse ostuks uue, 12-aastase lepingu ning jätkame toasooja pakkumist Rakvere linnas aastani 2037. Piirkonna elanikele efektiivse ja keskkonnasäästliku kaugkütte tagamiseks investeerime sel ja järgmisel aastal ligikaudu 1,7 miljonit eurot.

Haldame Rakveres biokütusel põhinevat koostootmisjaama, mis ühtlasi on peamine linna varustav katlamaja. Kehtiv leping kütteteenuse pakkumiseks lõppeb 2025. aasta augustis ning vajalike investeeringute tegemiseks otsustas Rakvere Soojus sõlmida uue lepingu, mille alusel pakub Adven soojateenust seejärel veel 12 aastat.

„Pidasime läbirääkimisi praeguse soojapakkujaga, kuna oleme teenusega rahul. Selleks, et vähendada soojuskadusid ja hoida küttekulud võimalikult madalal,  jätkab Rakvere Soojus investeerimist vanade, ebaefektiivsete soojustorustike ja teiste seadmete väljavahetamisse. Vähetähtis pole ka võimalikult puhas energiatootmine − tänapäevane tehnoloogia loob selleks pidevalt uusi võimalusi,“ selgitas linna eesmärke Rakvere Soojuse juhatuse liige Piret Vares. Ta lisas, et investeeringumahukate taristute arendamine nõuab pikaajalist vaadet ja uue lepingu sõlmimine võimaldab soojatootmisseadmetes kiiremaid uuendusi.

Adven Eesti soovib juba sel aastal varustada katlamaja elektromagnetilise filtriga, mis puhastab suitsugaase. Filter vähendab oluliselt tahkete osakeste sisaldust suitsugaasides, mis tähendab, et soojust saab toota keskkonda säästvamalt. Seadme paigaldamine on ette nähtud 2024. aasta jooksul.

Aastal 2025 plaanib Adven Rakvere koostootmisjaama paigaldada 1,3-megavatise suitsugaaside kondensaatori. Kondensaator tõstab märgatavalt katelde efektiivsust. „Kondensaator aitab eraldada korstnasse suunduvatest suitsugaasidest soojust, mis suunatakse tagasi soojavõrku. Eesmärk on kasvatada jaama kasutegurit ja hoida seeläbi ka soojuse hinda nii madalal kui võimalik,“ selgitas Adven Baltikumi äri juht Juhan Aguraiuja. Katlamaja kondensaatoriga varustamist rahastab enam kui 40 protsendi ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kokku ulatuvad kahe seadmega seotud investeeringud ligikaudu 1,7 miljoni euroni.

„Uus koostööleping annab meile kindluse teha jätkuvalt investeeringuid võimalikult efektiivse ja keskkonnasõbraliku kaugkütte tagamiseks,  mis on Adveni selge strateegiline vaade. Pärast mõlema ehitustöö valmimist on kaugküte Rakveres veelgi puhtam ja tõhusam,“ lisas Aguraiuja.

Rakvere linna kaugküttevõrk teenindab peaaegu 200 klienti. Linna põhikatlamajaks on Adven Eesti ASile kuuluv biokütust kasutav koostootmisjaam, täiendavalt aitavad tipukoormusi katta kaks Rakvere Soojusele kuuluvat gaasikatlamaja.

 

Loe lisaks: Haldame Rakvere kaugküttevõrku tõhusalt ja pikaajalise vaatega | Adven