Veebruar 24, 2019
Artiklid

Värsked tuuled jahutuses

T1 on Eesti esimene uue põlvkonna kaubandus- ja meelelahutuskeskus, mis laiub oma 5-7 meetri kõrguste lagedega läbi nelja korruse 130 000 ruutmeetrisel alal. Detailideni läbimõeldud kontseptsioonile annavad olulise panuse keskuses kasutatud kaasaegsed ja efektiivsed jahutus- ning soojustootmise tehnoloogiad.

Linnadžungli soojus- ja jahutusenergiaga varustamise lahenduste väljatöötamine ja tulevane opereerimine usaldati energiaettevõtte, Adven’i hoolde. Adven lähtub oma töös klientidega Energy as a Service kontseptsioonist, mis kujutab endast kliendi energiavajaduste põhjalikku analüüsi, sellel põhineva energialahenduse väljatöötamist, projekteerimist ja ehitamist koos finantseerimisega ning pikaajalist hoone varustamist energiaga täisteenuse põhimõttel.

Energiateenuse kontseptsiooni juures on tähelepanuväärne see, et energiatootmise seadmetesse teeb investeeringu just energiaettevõte ise. Samuti seisab Adven selle eest, et seadmed oleks ka tulevikus hooldatud ning kõik vajalikud parendused ja täiendused õigeaegselt tehtud. Selliselt saab klient suunata oma tähelepanu ja ressursid täielikult oma põhitegevuse arendusse suunata – antud juhul investeerida tegevustesse või lahendustesse, mis teeb külastajate olemise keskuses veelgi mõnusamaks ja meeldejäävamaks. Adven investeeris Pro Kapitali poolt arendatud T1 kaubanduskeskuse sisekliima tagamiseks vajalikesse tootmisseadmetesse, katlamajja ja külmajaama, enam kui 1,3 miljonit eurot.

Kuigi Adven on sellisel põhimõttel pakkunud hoonete soojusega varustamist juba enam kui 20 aastat, oli antud projekt, kus teenus sisaldab ka jahutuse tootmist, üks esimesi Eestis.

Kaasaegsed, nutikad ning töökindlad lahendused

Täna toodab Adven erinevatel Eesti objektidel juba ligi viie gigavatt-tunni mahus jahutusenergiat aastas ja Soomes toodab ettevõte seitsmes erinevas jahutusjaamas enam kui 40 gigavatt-tundi jahutusenergiat. Tänu Adveni pikaajalistele ja rahvusvahelistele kogemustele nii Soomes kui Rootsis, saame täna ka Eestis pakkuda kaasaegseid ja nutikaid lahendusi, mis on praktikas korduvalt testitud ning oma efektiivsust tõestanud.

Sellise teenusmudeli puhul on lahendused üldjuhul keskmisest efektiivsemad ja töökindlamad, kuna olulist rolli mängib siin teenusepakkuja vastutus ja kompetents. Meie praktikas on tavaline, et pikaajaliste lepingute puhul investeerime kõrgema efektiivsuse ja töökindluse saavutamiseks seadmetesse pigem mõnevõrra rohkem, et pikemas perspektiivis tagada kliendile madalamad energiakulud. Samamoodi talitasime ka T1 keskuse puhul.

Rahvusvaheline kompetents ja kogemus

“Olles küll kõik kütte- ja jahutusprotsessid hoolikalt läbi mõelnud tähendas Adveni kaasamine meie energiatootmisse rahvusvahelist kogemust. Sellega on meile tagatud süsteemide pikaajaline töökindlus, mis toob kaasa ka halduskulude kokkuhoiu,” selgitas Pro Kapital Grupp juhatuse liige Allan Remmelkoor energia tootmise pikaajalist usaldamist teenusepakkujale. Koostööleping sõlmiti osapoolte vahel kahekümneks aastaks.

Kiiresti arenevas linnapiirkonnas asuv kaubanduskeskus T1 vajab iga-aastaselt suurusjärgus 3,5 gigavatt-tundi jahutusenergiat ja üle 5 gigavatt-tunni soojusenergiat. Sellised energiamahud on piltlikult öeldes võrreldavad väiksema asula soojusenergia tarbimisega, kuid hoone ruumala arvestades, on tegu efektiivse energialahendusega.

„Näeme, et järjest enam pööratakse rõhku hoonete jahutusenergia efektiivse tootmise ja säästliku kasutamise aspektidele ning nende arendamisele. Sealhulgas kasutades selleks kaasaegset teenusepõhist ärimudelit, koos valdkonna asjatundjate kaasamisega. T1 on siinkohal hea näide, kuidas keskuse haldaja usaldas hoone energiavarustuse meie hoolde ning saab muretult keskenduda oma põhitegevusele,“ selgitas olukorda Adveni müügijuht Kevin Vaher.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.