Aprill 4, 2020
Artiklid

Raivo Melsas: “Kasvavas ettevõttes on põnev tööd teha.”

Adveni tootmisjuht ja juhatuse liige Raivo Melsas on energeetikaga olnud seotud ligi 15 aastat, millest viimased kolm on ta kuulunud Adveni meeskonda. Tema peamiseks eesmärgiks on tagada ettevõtte soojuse tootmise ja jaotamise efektiivne ning tõrgeteta toimimine ja tootmise areng – töö, mille nimel pingutades teenis ta välja ka aasta juhi tiitli.

Raivo Melsas alustas oma karjääri energeetikavaldkonnas 2002. aastal, kui temast sai Eesti Energia jaotusvõrgu juhtimiskeskuse osakonna juhataja, pärast mida viis tööalane karjäär ta ABB-sse, kus töötas aastatel 2008–2012 tootmisjuhina. Enne Advenisse tööle asumist jõudis ta juhtida veel ka Eesti Energia taastuvenergia üksuse tootmise ja käidu osakonda. Kõige selle kõrval on Raivo selja taga pikk haridustee TalTechis, kust ta on tänaseks välja teeninud doktorikraadi elektrotehnikas.

Milline näeb välja tootmise ja jaotuse valdkonna juhi töö?

Raivo vastutab selle eest, et tootmine ning gaasi- ja soojusjaotus toimiks tõrgeteta. Peab jälgima, et katlamajad töötaksid, gaasi ja soojusvõrgud toimiksid probleemideta ning 56 inimest, kes kuuluvad tema valdkonna meeskondadesse, saaksid sujuvalt oma rolli täita. Raivo sõnul hindab ta Advenis iseseisvust töös ning omavahelist sujuvat koostööd, mis võimaldab tal juhina keskenduda igapäevatöös just pigem tulevikku vaatamisele ja arengule. Lisaks on meil näiteks energiatootmisel, gaasivõrgul ja soojusvõrgul oma üksuste juhid, kes hoiavad sealsel tegevusel suurepäraselt silma peal.

Juhtimiskeskus ja gaasiarvestid muudavad töö sujuvamaks

Raivo hinnangul on ta tööleasumisest alates jäänud oma põhieesmärgile kindlaks ning selle valguses on tehtud ja on veel praegugi töös mitmeid arendusi. Näiteks alustati möödunud aasta suve lõpus uue juhtimiskeskuse ettevalmistamisega ja tänaseks on jõutud personali värbamiseni. Ootus on, et need inimesed saaksid tööle asuda juba aprilli keskpaigas.

Juhtimiskeskus hakkab tegelema tootmisobjektide ja võrkude pideva jälgimisega, et tagada meie klietidele veelgi tõhusam ja järjepidev energiavarustus. Keskuses kontrollitakse võimalikke avariisid ja teavitatakse nende korral remondimeeskondi, kes saavad siis võimalikult kiiresti neid likvideerima asuda. Oluline ülesanne on ka kliendiga koostöö, sealhulgas avariiteavituste vastuvõtmine ning klientide teavitamine avariidest ja plaanilistest katkestustest.

“Varasemalt võtsid kõnesid vastu remondimeeskonnad, mis tähendas seda, et tulenevalt nende põhitööst ei pruukinud nad alati olla telefonitsi kättesaadavad. Nüüd on rollid selgemalt ära jaotatud ja juhtimiskeskuse inimene on valmis kõnesid vastu võtma kui ka infot kiiresti edasi suunama, et kõiksugu rikked saaks parandatud oluliselt kiiremini,” ütles Raivo. Juhtimiskeskust toetab ka uus võrguhaldustarkvara, mille abil saab modelleerida soojuse ja gaasikatkestusi. Selle abil on plaanis tulevikus hakata klientidele saatma teavitusi nii katkestuste kui ka likvideerimisaja kohta.

Möödunud aastal käivitati ka gaasiarvestite kauglugemise projekt, millele tuli leida töötav tehniline lahendus ja investeering. “Head tehnilist lahendust otsisime pikalt, kuid tänaseks võime tulemusega rahul olla. Arvestite paigaldus algas eelmisel aastal ja tänaseks on peaaegu kõik arvestid juba paigas. Järgneb andmeside testimine, kus kontrollime üle, et gaasiarvestitesse jõuaksid õiged andmed.”

“Kaugarvestid annavad meile hea ülevaate gaasivõrgubilansist. Parem arusaam gaasikadude kohta aitab parandada efektiivsust, kuid on oluline ka ohutuse huvides. Lisaks suurendab see kliendi mugavust, sest varsti ei pea klient enam ise näitu teatama, vaid me saame selle näidu ilma temata kätte,” ütles ta.

Koostöö uute tööstusklientidega

Veel ühe arenguna tõi Raivo välja töö hakkepuidukatlamajade suunal, mis on viimastel aastatel eelkõige just kaugkütte võrkude kütusevahetus projektide ja tööstusklientide näol kasvanud. Näiteks alustas Adven möödunud aastal koostööd Estonian Plywoodiga, et toota aurukatlamaja abil energiat vineeri valmistamisel tekkivatest kõrvalproduktidest. Raivo sõnul on tegemist väga kaasaegse lahendusega. Advenis on meil võimalus mõjutada homseid energialahendusi.

“Kui tööpõhimõte ise on teistega sarnane, siis erinevus on tehnilistes nüanssides. Plywoodi katlamaja automaatlahendus sai n-ö nullist üles ehitatud ja loodud täpselt nende vajaduste ja ettevõtte omapärade järgi. Näiteks oli üheks väljakutseks energiatarbimise kõikumine suures mahus, kuid ka sellega oleme kenasti hakkama saanud, olgugi et tegemist on hakkepuidu katlamajaga, mis ei reageeri koormuse muutustele kiiresti.”

Möödunud aastal alustas Adven koostööd ka Paldiskis asuva kalajahu- ja õlitehasega, mille eesmärk on töödelda aastas ligi 30 000 tonni kala ning aastane eeldatav tööstusliku auru vajadus on 15 000 megavatt-tundi. Tegemist märkimisväärse projektiga, mis aitab tublisti kaasa Eesti kalandussektori arengule. Meie töö ongi kliendi põhitegevust toetada, tehes hästi seda, mida meie oskame.

Usub inimeste võimetesse

Raivo leiab, et enda vastutusalasse tuleb valida inimesed, kes mõtlevad iseseisvalt. „Meeskonnad toimetavad tootmise ja jaotuse valdkonnas suhteliselt iseseisvalt. Usun, et nad on oma valdkonnas targemad inimesed kui mina ja ma ei leia, et peaksin võtma targad inimesed tööle ja siis ütlema, mida nad tegema peavad. Pigem ütlevad nad ise, mida on vaja teha. Usun, et see motiveerib ka rohkem töötama ja aasta eesmärkide seadmisel pean tihtilugu oma inimestelt küsima, kas ta jõuab ikka kõik planeeritu ära teha, sest plaanid on nii suured.”

Raivo hindab üle kõige töötajate iseseisvust, kuid ta ei pelga keerulistes olukordades kolleegidele appi minna. “Minu arvates on väga oluline lüüa probleemide korral käed külge. Ühest küljest toetab see meeskonnavaimu ja teisest küljest annab see ka juhile teadmise, mis tegelikult ettevõttes toimub,” sõnas ta.

Aasta juhi tunnustusele peegeldub vastu ka Raivo enda rahulolu tööandja suunal: “Minu arust on Adven suurepärane koht, kus töötada. Esiteks pööratakse suurt tähelepanu töötajate heaolule ja teiseks saame pidevalt kaasa lüüa uute lahenduste arendamisel. Meeskond laieneb, kliente tuleb juurde – kasvavas ettevõttes on põnev tööd teha. Siin ei ole kunagi igav,” kinnitas ta ja julgustas tulevasi kolleege.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.