Detsember 15, 2020
Uudised

Uuest aastast muutub gaasitarbijate elu lihtsamaks

Seadusest tulenevalt on alates 2021. aasta jaanuarist maagaasi võrguteenuse pakkujal kohustus koguda kõikide gaasiga köetavate hoonete tarbimisandmed kaugloetavate arvestite abil, mis edastavad andmed automaatselt ning tarbijatel pole vaja näite enam eraldi saata. Uus süsteem võimaldab igaühel enda gaasitarbimist jälgida tunni- või päevapõhiselt. 

Adveni kliendihalduse juhi Kadri Koppeli sõnul teeb muudatus kliendi elu lihtsamaks ja gaasiarvestuse läbipaistvamaks ning täpsemaks. “Varasemalt pidi klient ise oma näidud saatma ja andmete kogumise periood kujunes ligi 10-päevaseks, sest sageli puudus kliendil võimalus näitu fikseerida kuu viimasel päeval. Nüüd edastab mõõtesüsteem automaatselt gaasi tarbimisandmed kuu esimesest kuni viimase päevani, võttes kliendi õlult kohustuse näitu saata ning samas aitab kuu lõikes täpsemat arvestust pidada,” selgitas ta.  

Adven alustas gaasiarvestite väljavahetamisega juba 2019. aastal ning 2020 aasta lõpuks saab välja vahetatud ligi 2300 mõõtmisseadet. Suurem osa klientidest on tänaseks saanud ka juba teavituse, mis kinnitab üleminekut automaatsele süsteemile. “Töö maht on olnud suur, kuid oleme lõpusirgel ja 1. jaanuariks valmis,” kinnitas Koppel.

Üle Eesti on kokku u 26 gaasijaotusvõrku ning jaanuari alguseks tuleb võrguteenuse pakkujatel paigaldada 40–50 000 uut kaugloetavat arvestit. Gaasitarbimise arvestus hakkab muudatuse tulemusel sarnanema elektritarbimise jälgimisele. Kuupõhise arvestuse asemel saab klient edaspidi soovi korral tunnipõhiselt jälgida kulunud gaasi koguseid ning vastavalt sellele oma tarbimist suunata.