Veebruar 23, 2022
Uudised

Sõmeru uus biokatlamaja on pidurdanud toasoojuse hinnatõusu

Möödunud suvel alustatud Sõmeru katlamaja ehistustööd on lõpetatud ning tänu sellele on soojuse hinna tõus pidurdunud.

Täna toimub Sõmeru uues biokatlamajas veel seadistus- ja testperiood, mille jooksul soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste osakaalud varieeruvad. Seetõttu mõjutavad soojuse hinda nii gaasi kui hakkepuidu hind. Hinnataseme edasine kulg sõltub kasutatavate kütuste tegelikest hindadest ning osakaaludest, mil määral kütuseid on kasutatud.

Adveni projektide direktor Priit Tiit sõnas, et vaatamata hakkepuidu hindade viimase aja tõusule ning investeeringu mahule, mis süsteemi uuendamiseks tehti, on suudetud soojuse müügihinda hoida stabiilsena ning allapoole piirhinda. „Kui oleksime jätkanud vana süsteemiga ainult maagaasil, oleks hind pea 2 korda kõrgem,“ selgitas Tiit.

850 kW võimsusega katlamaja kasutab põhikütusena keskkonnasõbralikumat ning stabiilsema hinnatasemega hakkepuitu. Kohalikku hakkepuitu väärindatakse võsast, raiejäätmetest või muuks tarbepuiduks sobimatust puitmaterjalist.

Suvel hakati paralleelselt katlamaja ehitusega rekonstrueerima ka vananenud soojusvõrke. Kokku uuendati 491 meetri jagu amortiseerunud võrke ning lisaks ehitati 194 meetri pikkune ühendustorustik uue biokatlamajani.

Sõmeru biokatlamaja ehituse maksumus oli 900 000 eurot ning soojusvõrgu ehitus koos materjalidega ligi 200 000 eurot. Mõlemat projekti rahastatakse ligi poole investeeringu ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt jagatavast Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“.

Sõmeru võrgus on kokku 23 tarbimiskohta, sh 17 korteriühistut koos 354 korteriga, 4 äriühingut, lasteaed ja noortekeskus.

Jaga