Mai 13, 2021
Uudised

Mais alustatakse Püssi soojustorustiku uuendamisega

Aktiivse küttehooaja lõpuga jätkab energia- ja veelahenduste ettevõte Adven Püssi kaugküttesüsteemi uuendamisega. Kui 2020. aastal valmis uus taastuval kütusel töötav katlamaja, siis tänavu rekonstrueeritakse 335 meetri jagu vananenud soojusvõrke vähendades sellega võrgukadusid ning muutes süsteemi tervikuna efektiivsemaks.

Ehitustöödega alustatakse mai keskpaigast ning lõpetatakse juunis. Taastustööd ning haljastus toimub juulis. Töid teostab Metrx OÜ.

Adveni arenduse ja investeeringute juhi Priit Tiidu sõnul aitavad soojusvõrgu rekonstrueerimise tööd tõsta tarbijate varustuskindlust, vähendada soojuskadusid ning samas mõjub ka keskkonnale soodsalt. „2020. aastal rajatud Püssi biokütuse katlamaja ja planeeritud võrgutööde uuendamise tulemusena hoiame tulevikus ligi 650 tonni CO2 ekvivalenti aastas kokku. See võrdub u 290 keskmise auto C02 heitmele aastas,“ selgitas ta.

„Püssi soojusvõrkude rekonstrueerimise koguinvesteering on 165 000 eurot, millest ligi 63 000 eurot tuleb KIK-i Euroopa Liidu 2014-2020 ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ ning ülejäänu katab Adven,“ ütles Tiit.

Täna on Püssis 16 tarbimiskohta sh 9 korteriühistut 428 korteriga, 4 eraklienti, lasteaed, klubi ja pood.

Jaga