November 18, 2020
Uudised

Kunda soojusvõrgu rekonstrueerimise projekt on lõpusirgel

Mais Adveni poolt alustatud Kunda soojusvõrkude rekonstrueerimistööd on jõudnud lõpule. Projekti raames uuendati 2,3 km ulatuses vananenud torustikku Koidu, Ehitajate, Mäe, Kalda, Loode, Võidu ja Kasemäe tänavatel.

„Lõpetasime Kunda kaugküttevõrgu rekonstrueerimise tööd ning praegu on jäänud teha vaid haljastus, millega lõpetame kevadel. Vabandame tööde tõttu tekkinud ebamugavuste pärast, kuid nüüd on jällegi hea meel tõdeda, et tänu tehtud töödele on tõusnud tarbijate varustuskindlus ning soojuskaod on vähenenud ligi 5%,“ sõnas Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit.

Kunda soojusvõrkude kaasajastamise koguinvesteering oli 1 miljon eurot, millest üle 45% tuleb KIK-i soojusmajanduse arengukavade elluviimiseks loodud toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”. Ehitustöid teostas EG Ehitus.

2018. aastal ehitas Adven Kundasse ka uue biokütuse katlamaja. Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing tunnustas seepeale Kunda kaugküttevõrku „Tõhusa kaugkütte“ märgisega, mis tõendab, et kaugküttesüsteem vastab energiatõhususe määruses sätestatud tingimustele tõstes Kunda kaugkütte võrgus asuva hoone energiatõhusust tervikuna ning seeläbi ka kinnisvara enda väärtust.

Kunda võrgus on kokku 56 tarbimiskohta, sh 47 korteriühistut koos 1539 korteriga, 3 äriühingut (2 kauplust) ja 6 avaliku sektori hoonet (kool, ujula, lasteaed, vallavalitsus, hooldekodu, perearstikeskus).

Priit Tiit

Head of Development and Investments