Jaanuar 22, 2021
Uudised

Aseri biokatlamajas alustati seadistustöödega

2020 suvel alustas Adven Aseris Rahva tänav 10 uue 1,5 MW võimsusega biokatlamaja ehitusega. Tänaseks on projekt lõpusirgele jõudmas, mis tähendab, et meeskond tegeleb biokütuse katla häälestus- ja käivitustöödega.

Uus katlamaja võetakse kasutusse, kui esimesed sissekütmised ja testimised on tehtud ning kasutusluba käes. Seniks varustab põhiosas Aseri kaugküttevõrku soojusega suvel paigaldatud gaasikatlamaja.

Adveni eesmärk on kaasajastada Aseri soojuse tootmist, tõstes selle varustuskindlust ja efektiivsust ning muuta see taastuvenergial põhinevaks. Juba varajases projekteerimise faasis vaadati tulevikku ja arvestati energiatõhusa kaugküttesüsteemi kriteeriumitega, et katlamaja valmides saaks Aseri võrgupiirkonnale „Tõhusa Kaugkütte“ märgist ning võrkude rekonstrueerimise jaoks EL finantseerimise toetust taotleda.

Aseri soojamajanduse kaasajastamine oli arukas just praegu ette võtta, sest seoses taastuvenergiale üleminekuga saadi 1 025 000 maksvale biokatlamajale Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt jagatava Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ 450 000 euro suurune toetus. Samuti taotlesime toetust antud finantseerimisskeemi viimasest voorust ka 1100 m ulatuses võrkude rekonstrueerimisele. Need tööd on plaanis teostada juba sel suvel ehk kütteperioodi välisel ajal. 

Uus katlamaja hakkab soojusega varustama 856 korteriga 22 korteriühistut, kultuurimaja, spordihoonet, raamatukogu, hooldekodu ja ärihoonet.