Mai 5, 2020
Uudised

Adven asub Kunda soojusvõrku kaasajastama

Energiaettevõte Adven alustab mai teises pooles Kunda kaugküttevõrgu rekonstrueerimisega. Kokku vahetatakse välja 2,4 km ulatuses vananenud torustikku.

Kunda võrgus on kokku 56 tarbimiskohta, sh 47 korteriühistut koos 1539 korteriga, 3 äriühingut (2 kauplust) ja 6 avaliku sektori hoonet (kool, ujula, lasteaed, vallavalitsus, hooldekodu, perearstikeskus).

Pikem vaade ja ettemõtlemine on aidanud Kunda linnal ja Advenil elanike jaoks hinnas võita ning kaugkütte süsteemid korras hoida.

„2018. aastal ehitatud Kunda uue hakkepuidu katlamaja projekt oli pikas vaates väga mõistlik ja ettenägelik samm, sest sellega saavutati Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu poolt välja antava „Tõhusa kaugkütte“ märgise kriteeriumid. Märgis tõendab süsteemi efektiivsust ja keskkonnasõbralikkust ning see märgis võimaldab edaspidi taotleda ka teistele soojamajandusega seotud töödele toetusi, näiteks Kunda võrgu või selle võrgus olevate hoonete rekonstrueerimise töödele. Ehk siis see on kasulik nii kohalikele majapidamistele kui tervele kaugkütte võrgule tervikuna. Ilma uue katlamajata poleks me kvalifitseerunud toetusi taotlema ning siis oleks tulnud linnal endal kõik vajalikud ressursid leida. Hea meel on tõdeda, et viimastel aastatel tehtud arukad otsused mõjutavad tarbija jaoks soojuse hinda järgmised 20 aastat,“ ütles Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit.

Kunda soojusvõrkude kaasajastamise koguinvesteering on 1 miljon eurot, millest üle 40% tuleb KIK-i soojusmajanduse arengukavade elluviimiseks loodud toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Ehistustööde tulemusel vähenevad soojuskaod 5% võrra ning paraneb tarbijate varustuskindlus. Rekonstrueerimistööd toimuvad põhiliselt Koidu, Ehitajate, Mäe, Kalda, Loode, Võidu ja Kasemäe tänavatel. Projekti lõpuks saab 70% Kunda 6,5 km pikkusest soojusvõrgust renoveeritud. Ehitustöid teostab EG Ehitus.

Rekonstrueeritavad lõigud on tähistatud lilla punktiirjoonega.
Jaga