Märts 19, 2020
Artiklid

TalTechi tudengid julgustavad üliõpilasi praktikale minema

Praktikat läbivad igal aastal tuhanded üliõpilased, kes üha enam leiavad, et see on hariduse omandamise juures hindamatu väärtusega. Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia tudengid rääkisid oma kogemusest energiaettevõttes Adven Eesti.

Tallinnast pärit Aleks Mark on TalTechis energiatehnoloogia ja soojusenergeetika eriala magistri tudeng, kelle sõnul on praktika ideaalne võimalus õpitud teadmised proovile panna. “Reaalne arusaamine teooriast tekib alles siis, kui seda rakendada. Ilma praktiliste kogemusteta pole teoreetilistest teadmistest kasu,” leiab ta. Just seetõttu otsustas Aleks minna praktikale, et ennast erialaselt täiendada. Praktikakohaks osutus Adven, kus oli võimalus kaasa lüüa erinevate tehnosüsteemide ehitamisel ja käitamisel.

Aleks oli abiks erinevates osakondades, kus ta õppis lisaks kaugküttevõrgu ehitamisele ja rekonstrueerimisele ka automaatika, tootmise ja arenduse kohta. “Kõige rohkem töötasin kaugküttevõrkudega tegelevas osakonnas, kus käisin erinevatel objektidel koos võrgumeistriga ja lõin käe külge ka võrgu rekonstrueerimisel,” sõnab ta. Eriti huvitav oli Aleksi arvates ühe vineeritehase hakkepuidukatla käivitamine Jõgeva kandis, kus ta sai ise abiks olla. “Praktikal olles hakkasin mõistma, et “seitse korda mõõda, üks kord lõika” on ikka väga asjakohane vanasõna ning alati tasub inimestega rääkida, kui mõni küsimus tekib,” jagab ta õpetlikku kogemust.

Inspiratsioon tulevikuplaanideks ja eesmärkideks

Saarlane Henry Kaljusmaa tõdeb samuti, et praktikal käimine andis hea kogemuse tulevikuks. “Õppeperioodi jooksul praktikal käimine on kasulik, sest ülikoolis õpetatakse teooriat, kuid töötamiseks on vajalikud lisanüansid, mida koolis ei räägita. Et olla tööturule sisenemiseks valmis peaks praktika osakaal õppekavas suurem olema,” arvab Henry. Praktikakoha valimine ei olnud noormehe väitel keeruline, sest suhtlus Adveniga sujus esimesest kirjavahetusest.

Kuna Henry õpib energiatehnoloogiat peaerialana, siis sai tema peamisteks ülesanneteks aidata igapäevaselt võrgulukkseppa ja tootmismeeskonna töötajaid katelde puhastamise, torude isolatsioonide vahetamise ja muude jooksvate probleemide lahendamisega. “Sain teada, kuidas Eestis ehitatakse uusi katlaid, mille järgi neid valitakse ning miks ja milliseid kütuseid eelistatakse. Adven andis mulle inspiratsiooni tulevikuplaanideks ja eesmärkideks,” lisab Henry. Praktikal käimine andis tudengile idee panustada edaspidi Eesti energiamajanduse arengusse.

Teooriast ei piisa

TalTechis energiatehnoloogia erialal studeeriv tallinlane Liisa-Maria Kruusenvald rõhutab, et praktikal käimine aitab selgemalt eesmärke seada ja sealt edasi minna. “Õppeperioodi jooksul praktikal käimine on oluline, et oma erialaga kokku puutuda ka kooliväliselt ja tekitada ettekujutus tulevasest võimalikust töökohast. Tean nüüd paremini, kuidas soojus kliendini viiakse ning milliseid probleeme võib katlamajadega tekkida ja kuidas neid lahendada,” selgitab Liisa-Maria.

Adveni valis neiu praktikaks just selle tõttu, et saada seni koolis õpitule praktilisemat väärtust juurde. “Isiklikult meeldisid mulle võrguinseneri ülesanded, kus sai tegeleda joonestamisega,” tõstab ta esile. Igapäevaselt koostas Liisa-Maria katlamajade päevaraportit, mille juures oli oluline erinevate parameetrite hindamise oskus. “Sain külastada mitmeid objekte – põhiliselt katlamajasid. Meeldis, et juhendaja leidis aega selleks ning vastas tekkinud küsimustele. Lisaks käisime soojusinspektori ja teiste praktikantidega Kundas soojusarvesteid paigaldamas ja ka see oli hea kogemus,” rõõmustab ta.

Tudengid julgustavad praktikale

TalTech tudengid julgustavad üliõpilasi neid huvitavate ettevõtetega ühendust võtma. Nende sõnul andis praktika koolis õpitud teooriale uue tähenduse. Ettevõtetes on võimalik panna oma võimed proovile. Seejuures võib nii mõnigi üliõpilane avastada enda jaoks uue erialase suuna, millesse panustada. Ettevõttes töötades saab tudeng juurde ka head kontaktid, mis võivad tulevikus kasuks tulla.

Adven Eesti personalijuhi Ivi Aluoja sõnul on praktikandid oodatud ettevõttesse igal aastal. “Meie eesmärk on aidata kaasa energiavaldkonna tudengite paremale ja tööturu vajadustest lähtuvale ettevalmistusele. Soovime toetada üliõpilasi nende arenemisel tulevasteks professionaalideks,” selgitab Aluoja. Praktika on mitmekesine ning selle raames saab tutvuda Adveni erinevate objektide, energialahenduste ning tööfunktsioonidega laiemalt. Suvel praktika tegemine on hea variant, kuidas õppekava täites EAPsid juurde saada ning samal ajal kogemust omandades.

“Areneva ja kasvava ettevõttena oleme leidnud mitmetele tublidele tegijatele võimaluse pärast praktikat ka meie juurde tööle edasi jääda,” täpsustas Aluoja. Sel aastal oli avatud konkurss toetamaks uue juhtimiskeskuse loomist, soojusvõrkude ja katlamajade hooldusmeeskondade tööd ning appi inseneridele ja kliendihalduritele. Praktikaväliselt on tudengitel võimalus võtta osa ka ettevõtte poolt antavatest loengutest, paluda kaasjuhendamist lõputööde kirjutamisel või külastada Adven Eesti tootmisobjekte.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.