November 19, 2021
Uudised

Aasta lõpuks valmib Sõmerus taastuvkütusel põhinev katlamaja

Energiatootja Adven alustas suvel uue taastuvkütusel põhineva katlamaja ehitamist ning aasta lõpuks jõutakse ehitustöödega lõpusirgele. Valmiv katlamaja võimsusega 850 kW võimaldab biokütusele üleminekuga leevendada olulisel määral maagaasi hinnatõusust kerkinud küttekulusid.  

Lisaks aitab küttelahenduse muutmine säästa märkimisväärselt keskkonda. 850 kW võimsuse juures on tulevikus võimalik vähendada CO2 heitmeid ligi 485 tonni võrra aastas. See on võrdväärne 215 keskmise auto aastase CO2 heitkogusega.  

Adveni projektide direktor Priit Tiit sõnas, et biokütusel põhinev katlamaja on oluline edasiarendus kohalikele energiatarbijatele. “Panustame selle nimel, et tuua gaasikütte kõrvale stabiilsema hinnatasemega, soodsama ja keskkonnasõbralikuma lahenduse, milleks on biokütus. Biokütus põhineb peamiselt kohalikult hakkepuidul, võimaldades väärindada võsast, raiejäätmetest või muuks tarbepuiduks sobimatut puitmaterjali. Pingutame meeskonnaga, et peale ehitustööde lõppu võimalikult ruttu saada ühele poole tehniliste testimiste ja kasutusloa taotlemisega,” selgitas Tiit.  

Katlamaja ehitustöödega samal ajal algas ka soojusvõrgu uuendamine ning kokku rekonstrueeriti suve jooksul 491 meetri jagu vananenud võrke. Lisaks ehitati 194 meetri pikkune ühendustorustik uue biokatlamajani.  

Soojusvõrgu ehitustööd läksid koos materjalidega kokku maksma ligi 200 000 eurot ning biokütuse katlamaja ehitus täiendavalt veel 900 000 eurot. Mõlemat projekti rahastatakse ligi poole investeeringu ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt jagatavast Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“.

Sõmerus võrgus on kokku 23 tarbimiskohta, sh 17 korteriühistut koos 354 korteriga, 4 äriühingut, lasteaed ja noortekeskus.

Jaga