Tuoreimmat julkaisut

Teollisuus Vesien käsittely

Palveluun perustuva jätevesien käsittely auttaa teollisuutta säästämään ja tehostamaan prosessejaan

Teollisuusyrityksen jätevesien käsittely on prosessi, jossa riittää säännöksiä ja mutkikkuutta. Jäteveden käsittelyn voi hankkia myös palveluna asiaan perehtyneeltä toimijalta. Valmistipa teollisuuden alan yritys mitä vain ja olipa se minkä kokoinen tahansa, lähes kaikille yhteistä on ratkaista omien jätevesien käsittely tavalla tai toisella. Osalla yrityksistä on oma jätevedenpuhdistamo, mutta puhdistamon ylläpitäminen…

Lue lisää
Teollisuus Vesien käsittely

Lietteenkäsittelyn mahdollisuudet – turhasta sivutuotteesta tulon lähteeksi

Lietettä syntyy runsaasti esimerkiksi jäteveden puhdistuksessa. Liete sisältää vettä ja monia erilaisia aineita, kuten typpeä, fosforia, raskasmetalleja ja kemikaaleja. Usein tekniset ratkaisut lietteen muuttamiseksi turhasta sivutuotteesta arvokkaaksi resurssiksi ovat jo olemassa. Yritysten täytyy vain hyödyntää niitä. Teollisuuden ja yhdyskuntien jäteveden puhdistuksessa syntyy vuosittain suuria määriä lietettä. Kuitenkin ylivoimaisesti suurin lietteen…

Lue lisää
Teollisuus Vesien käsittely

Adven toteuttaa Hankoon biokaasulaitoksen

Adven on onnistunut kehittämään ratkaisun, jonka avulla typpirikkaasta syötteestä valmistetaan biokaasua. Biokaasutuotannon myötä Hangon alueen kiertotalouskokonaisuus vahvistuu merkittävästi. Adven suunnittelee rakentavansa Hankoon biokaasulaitoksen, jonka syötteen on tarkoitus koostua DuPont Nutrition & Biosciences Hangon tehtaan sekä Hangon Puhdistamo Oy:n teollisen jätevedenpuhdistamon sivuvirroista. Ratkaisu tukee alueen kiertotaloutta monella tapaa. Biokaasu on paitsi…

Lue lisää
Teollisuus Vesien käsittely

Ruutitehdas Nammo Vihtavuoren vedenkulutus puolittuu suljetuilla vesikierroilla

Ruutitehdas Nammo Vihtavuori Oy on käyttänyt läheisen Siikajärven vettä jäähdytyksessä 1920-luvulta lähtien. Koska järviveden pinta alkoi muutama vuosi sitten laskea, Nammo ryhtyi toimiin vähentääkseen veden käyttöään. Adven on toteuttanut Nammolle kaksi suljetun vesikierron hanketta, joilla jäähdytysveden käyttöä voidaan vähentää puoleen aiemmasta. Samalla saadaan aikaan merkittävä energiansäästö. Ensimmäinen vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävä…

Lue lisää
Teollisuus Vesien käsittely

Teollisuusyritys voisi säästää jopa miljoonan vettä kierrättämällä

Monien tuotteiden valmistukseen voisi käyttää vähemmän vettä, jos vettä kierrätettäisiin. Maailman vesivarantojen pienentyessä veden kierrätys on jo välttämättömyys. Suomalaista teollisuutta voisi houkutella kierrätystalkoisiin rahan säästöllä tai maineen edistämisellä – veden kierrätys alkaa olla jo globaali trendi, josta on vaikea jättäytyä sivuun. Kolmannes maailman väestöstä elää alueilla, joilla on niukasti vettä.…

Lue lisää
Teollisuus Energiantuotanto Vesien käsittely ...

Vältä energiaratkaisuja, jotka eivät tuo bisneshyötyjä

Miten varmistat, että liiketoimintasi kasvaa ja on kilpailukykyistä tulevaisuudessa? Ensimmäisenä mieleen tulevat yleensä investoinnit ydinprosessiin, operatiivisen toiminnan tehostaminen ja uudet tuotteet ja innovaatiot. Liiketoiminnan kasvattaminen vaatii kuitenkin lähes aina investointeja kasvua tukevaan infraan ja ympäristönäkökohdat täytyy myös aina huomioida. Parhaassa tapauksessa monet näistä kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämisen avaintekijöistä voidaan saavuttaa…

Lue lisää
Teollisuus Vesien käsittely Haihdutus

Biopolttoaineiden tuotantoa voidaan tehostaa

Adven on tehnyt sopimuksen norjalaisen Biokraft AS -yhtiön kanssa rejektivesien käsittelystä yhtiön Trondheimin lähelle sijaitsevaan Skogniin rakenteilla olevaan biokaasulaitokseen. Valmistuttuaan Skognin laitos on Pohjoismaiden suurin biokaasun tuotantolaitos. Adven tarjoaa biokaasulaitokselle kokonaispalvelun, joka sisältää rejektiveden käsittelyn, haihduttamon kunnossapidon ja käyttötoiminnan etävalvonnan. Biokraft-yhtiön päämäärä on muuttaa metsäteollisuuden jäte, merilevä sekä kalatalouden jätteet…

Lue lisää