Uudised

Tööstused Tööstuslik veetöötlus

Teenuspõhine reoveepuhastus aitab tööstusettevõtetel oma protsesse lihtsustada ja tõhusamaks muuta

Tööstusettevõtte jaoks on reovee puhastamine keeruline protsess, millele kohaldub palju regulatiivseid õigusnorme. Reoveepuhastust saab aga teenusena sisse osta ka kogenud reoveekäitlejalt. Peaaegu kõik tööstusettevõtted tegelevad ühel või teisel viisil reoveepuhastusega iseseisvalt, olenemata tööstusharu või ettevõtte suurusest. Mõnel ettevõttel on oma reoveepuhastid, kuid puhastusseadmete hooldamine ja opereerimine tarbib ressursse, mida saaks…

Tööstused Tööstuslik veetöötlus Jääkproduktide ja -energia taaskasutus

Kuidas tootmise kõrvalsaadust targalt ära kasutada?

Reoveesete on reovee puhastamisel kõrvalsaadusena tekkiv jääkmaterjal. See koosneb veest, mineraalosast ja orgaanikast, sisaldades erinevaid keemilisi elemente nagu süsinik, vesinik, lämmastik, fosfor, raskmetallid, jne. Uued reoveesette käitlemise ja ladestamise õigusaktid on ajendanud ettevõtteid võtma kasutusele uusi meetodeid reoveesetete käitlemisel. Tehnilised lahendused reoveesette töötlemiseks tarbetust kõrvalsaadusest väärtuslikuks ressursiks on olemas. Ettevõtted…