Viimsi ja Haabneeme kaugkütte võrgupiirkond

Viimsis ja Haabneemes on tõhus kaugküte

2018. – 2020. aastatel uuendas Adven Viimsi ja Haabneeme kaugkütte soojussüsteemi. Seoses sellega rajati uus ja efektiivne biokatlamaja, renoveeriti 3000 meetri ulatuses vananenud soojusvõrke ning ehitati pea 1200 meetrit uut soojusvõrku, et ühendada Viimsi ja Haabneeme kaugkütte piirkonnad.

Kõiki kolme projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Liidu 2014-2020 ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”. Biokatlamaja maksumus oli ligi 2,5 miljonit, võrkude renoveerimine pea 1,2 miljonit ning ühendustorustiku ehitamine 0,47 miljonit eurot, millest ühtekuuluvusfondi toetused olid vastavalt 1,2, 0,6 ning 0,23 miljonit eurot.

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing (EJKÜ) on tunnustanud Viimsi ja Haabneeme kaugküttevõrku „Tõhusa kaugkütte“ märgisega, mis tõendab, et kaugküttesüsteem vastab energiatõhususe määruses sätestatud tingimustele tõstes hoone energiatõhusust tervikuna ning seeläbi ka kinnisvara enda väärtust.
Märgist väljastab ning nõuetele vastavust hindab kord aastas kolmeliikmeline komisjon.

Loe lähemalt.

Kaugküttesoojuse hind

Kaugküttesoojuse müüki reguleerib Kaugkütteseadus. Vastavalt sellele kuuluvad soojuse piirhinnad kooskõlastamisele Konkurentsiametiga. Peale kooskõlastuse saamist avalikustame soojuse hinnad 1 kuu enne kehtima hakkamist oma kodulehel.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hind on piirhind, millest kallimalt soojust müüa ei tohi. Kui kütuse hind on kooskõlastuses arvestatust odavam, siis müüme soojust alla piirhinna ehk müügihinnaga.

Kasutatud kütused 2021
Kütused:Osakaal:
puiduhake85%
maagaas15%

Kaugküttevõrguga liitumine

Kaugküttevõrguga liitumine algab liitumistaotluse täitmisest. Tutvu liitumistingimuste ning -lepinguga.

Uuri liitumise kohta täpsemalt.

Tehnilised tingimused ja projektide kooskõlastamine

Soojussõlme või kogu hoone rekonstrueerimisel on vajalik taotleda võrguettevõtjalt tehnilised tingimused. Uuri lähemalt.

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu

Maaomanikul on õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Adven Eesti AS juhatuse otsusega on kehtestatud „Adven Eesti AS tehnovõrgu või –rajatise talumise eest tasu maksmise kord“, mis määratleb talumistasu suuruse ning selle taotlemiseks vajalikud tegevused. Uuri lähemalt.